Nieuws over de rechtszaak. BIJEENKOMSTEN OP 6 FEBRUARI EN 12 MAART

Beste nieuwsbrief abonnee,

SEBA ondersteunt onderstaande actie. Het gaat om een nieuwe claim actie via de rechter.
Tot volgende week dinsdag.

Erik Verheul
bestuurslid SEBA
erfpachtinamsterdam.nl

Beste Erfpachters,

Over de gezamenlijke claimactie kunnen we nu meer vertellen.

Er komen dus twee verschillende categorieën rechtszaken naar aanleiding van de besluiten Overstappen naar Eeuwigdurende erfpacht:
1. Nieuwbouw (woningen niet ouder dan circa 10 jaar, denk aan IJburg): informatiebijeenkomst op 12 maart in IJburg, plaats en tijd wordt nader bekend gemaakt.
2. Alle andere erfpachtwoningen. Informatiebijeenkomst op 6 februari, 19:30 uur in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat, Amsterdam Zuid

De procedure wordt gevoerd door de Stichting Erfpachtbelang Amsterdam (SEBA) met enkele voorbeeldcases, maar iedereen die zich aanmeldt kan meeprofiteren van de hopelijk gunstige uitspraak. Advocaten zijn de vaste erfpachtadvocaten van de SEBA Corten en De Geer.

De bekostiging verloopt als volgt. Mensen met een rechtsbijstandsverzekering betalen niets. De anderen betalen eenmalig € 250.- Daarnaast kan door inschakeling van een intermediaire risicodragende partij een 'no cure, no pay'-element worden toegevoegd. Als de uitspraak van de rechter aantoonbaar financieel voordeel oplevert, gaat daarvan nog 5% naar de advocaten. Dat aantoonbare voordeel wordt afgemeten aan de overstapaanbieding van de gemeente Amsterdam. Dus om mee te doen aan de rechtszaak is het noodzakelijk dat u een officiële offerte aanvraagt bij gemeente Amsterdam. Dat begint op de website hier en dan verder op het Overstapportaal hier.
NB. Offerte aanvragen betekent nog niet deze accepteren!

Ik raad u aan de genoemde informatiebijeenkomsten te bezoeken en uw kennissen en familie ook uit te nodigen voor 6 februari.
Het zal daar ook over de politieke kant van de strijd gaan, met oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Zoals in het vorige nieuwsbericht gemeld, lijkt het aannemelijk dat de volgende raadsperiode erfpacht opnieuw op de politieke agenda moet komen. Veel partijen hebben daar waarschijnlijk geen zin in gelet op de recente ervaringen, maar het zal wel moeten, want het huidige beleid is in 2020 alweer compleet failliet.

Mocht het niet lukken de informatiebijeenkomst op 6 februari bij te wonen, dan kunt u de (noodzakelijkerwijs vrij strakke) aanmeldingsprocedure voor de rechtszaak binnenkort vinden op de website van de SEBA www.erfpachtinamsterdam.nl. Spoor ook anderen aan mee te doen!

Met vriendelijke groet,
Jan Schrijver
Verontruste Erfpachters Amsterdam