Nieuwsbrief SEBA: Overstappen eeuwigdurende erfpacht + Raadsenquête over het Erfpachtbeleid

Beste SEBA donateur,

Op 31 december loopt de mogelijkheid om onder de huidige voorwaarden over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht af. U kunt in ieder geval uw jaarlijks te betalen canon vastklikken. Uw aanmelding verplicht u tot niets. Wel moet u binnen 3 maanden na de ontvangst van de aanbieding van de gemeente een keuze maken. Als u daar het geld voor hebt, en denkt dat u de investering terugverdient bij de verkoop van uw huis, kunt u ook afkopen. Aanmelden doet u op het OVERSTAPPORTAAL.
Als u afwacht en u na 31 december aanmeldt bent u tot 10 keer duurder uit!

Erfpachters die een betalingsachterstand hebben kunnen zich niet aanmelden en krijgen 1 maand de tijd om die betalingsachterstand te voldoen. Veel SEBA donateurs hebben om principiéle redenen een betalingsachterstand. Hun herziening is vernietigd en zij betalen het oude canonbedrag van voor de herziening of helemaal niet. Voor de SEBA donateurs, die zich voor maart dit jaar bij SEBA hebben aangemeld, hebben onze advocaten afspraken gemaakt met de gemeente. Zodra de gemeente die afspraken schriftelijk heeft bevestigd krijgt u hier bericht van in een volgende nieuwsbrief.

SEBA heeft een volksinitiatief gestart om een raadsenquête af te dwingen. Steun ons en TEKEN dit initiatief. Als u op de link klikt krijgt u een uitgebreide uitleg. Bovendien heeft de rekenkamer in haar rapport van 20 november nog eens bevestigd dat de erfpacht nog steeds niet voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar is voor de Amsterdamse burgers. Vergeet niet na ondertekening de e-mail van de gemeente te bevestigen.

SEBA hoopt nog steeds dat de einddatum voor de aanmelding met de huidige voorwaarden, wordt uitgesteld.

met vriendelijke groet,
Het bestuur van SEBA
Erik Verheul
penningmeester / web master
erfpachtinamsterdam.nl