Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Amsterdam is een egoïstische kapitalist

Ik heb de Russische nationaliteit. Opgeleid in Rusland en werk nu al 4 jaar in Amsterdam.

Ik heb 4 jaar gespaard en was van plan om mijn eigen appartement te kopen in Amsterdam. Nu wordt duidelijk dat dit een dramatische beslissing zou zijn geworden.

Ik ben niet zo dom om in Amsterdam een appartementsrecht te kopen op grond waarvan Amsterdam eenzijdig de prijs opdrijft.

Ik heb mijn plannen moeten aanpassen. Ik ben nu op zoek naar een betaalbaar appartement in Diemen of Haarlem.

Door de beperkingen van bouwvergunningen en obstakels om panden te splitsen in verkoopbare woningen is het tekort zo groot dat in de omringende gemeenten de huur- en koopprijzen ook onverantwoord zijn gestegen.

De verkoopprijzen zijn nu al 2 maal hoger dan de aannemers vragen voor de herbouwkosten.

Ik kan beter nog een paar jaar sparen om dan Nederland de rug toe te keren. In Oost Europa kan ik voor 50% van de prijs een luxe woning op eigen grond kopen.

Nederlanders denken dat het communistisch regime in Rusland monopolistische dwangmaatregelen oplegt en privé eigendommen inpikt. Dat is een niet waar. Integendeel. Bij ons in Rusland wordt het spaargeld dat wij met hard werken verdienen gerespecteerd.

Mijn spaargeld wordt in Rusland niet ingepikt zoals hier in Amsterdam wel gebeurd.

Amsterdam jaagt monopolistisch de WOZ-waarde op waardoor ik meer huur moet betalen.

Door de stelling dat de woningeigenaar aan Amsterdam de stijging fictieve marktwaarde moet uitbetalen via een absurde canon en WOZ wordt ik als huurder beroofd en ook als toekomstige eigenaar-bewoner.

Ik heb veel buitenlandse kennissen die ook in Amsterdam werken en allemaal de zelfde opinie hebben. Amsterdam is een egoïstische kapitalist. Ook mijn Nederlandse collega's hebben die mening.

© 2012-2021 | Created by Erik Verheul