Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Besluit t.a.v. project referendum

18 september 2013

project referendumverzoek

Aangezien het project referendumverzoek erfpacht Amsterdam uitzonderlijk is en de vereiste inspanningen niet tot de reguliere bestuurstaken behoren, heeft de Raad van Toezicht & Advies besloten aan Koen de Lange een beloning toe te kennen zoals bedoeld in de SEBA-statuten artikel 6 lid 7. De financiering van het project referendumverzoek erfpacht Amsterdam vindt separaat van de overige SEBA activiteiten plaats.

© 2012-2024 | Created by Erik Verheul