Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Brief aan 7.790 erfpachters over verlengde afkoop erfpacht

In februari 2012 is door de Rekenkamer Amsterdam geconstateerd dat de gemeente een aantal erfpachters een aanbieding heeft gedaan voor de nieuwe canon voor het nieuwe tijdvak, terwijl zij niet gelijktijdig werden geattendeerd op de mogelijkheid om het erfpachtrecht verlengd af te kopen onder de AB 1994.

De Rekenkamer Amsterdam heeft ook geconstateerd dat de gemeentelijke erfpachtadministratie niet op orde is. De gemeente heeft hierom op 25 maart 2013 aan 7.790 erfpachters in stadsdeel Zuid die mogelijk recht hadden of hebben op verlengde afkoop onder de AB 1994 een brief gestuurd. Binnen 6 weken moet deze erfpachters reageren om alsnog aanspraak te kunnen maken op de verlengde afkoopregeling onder de AB 1994.

Heeft u deze brief ontvangen, vul dan het aanmeldformulier in via http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/enquetes/contactformulier/ De verlengde afkoop onder AB 1994 is waarschijnlijk voordeliger dan de inmiddels herziene canon die u nu betaald of heeft afgekocht. Mogelijk hoeft u minder canon te betalen of krijgt u geld terug.

Zie ook de brieven van de Amsterdamse rekenkamer over dit onderwerp hier en hier.

© 2012-2024 | Created by Erik Verheul