12.900 huiseigenaren worden uitgesloten van de Erfpacht Herstelregeling.

Dit betreft woningen met:
  • levering bij notaris na 8 januari 2020
  • bestemming toen nog niet wonen was

Graag komen wij in contact met (ex)huiseigenaren in deze groep.

We verzoeken je vriendelijk om te reageren via dit formulier


Erfpachters die niet onder de regeling vallen zijn de erfpachters die het erfpachtrecht geleverd hebben gekregen na 8 januari 2020 (circa 8.900 erfpachtrechten) en erfpachters met een erfpachtrecht dat geen uitsluitende woonbestemming had voor 8 januari 2020 (circa 4000 erfpachtrechten), om de reden dat zij niet voldoen aan het uitgangspunt van de Spijtoptantenregeling dat erfpachters die tot 8 januari 2020 volgens de Overstapregeling een overstapaanvraag konden indienen onder de reikwijdte van de regeling vallen.

© 2012-2022 | Created by Erik Verheul