2017-01-22 21:38 GMT+01:00 R J Grullemans

Geachte redactie,

Met belangstelling heb ik uw interview gezien met de heer van der Burg over de erfpacht.

Heel opvallend is dat de kern van het argument van de heer Schrijver volkomen verkeerd wordt voorgesteld door de heer van der Burg.

Het punt dat de heer Schrijver maakte is dat hij de hardvochtige bureaucratische opstelling van de gemeente in 1947 inzake de boetes voor het niet betalen van de canon (zaak Schrijver) vergeleek met de opstelling van de gemeente in de huidige situatie rondom de erfpacht.

Het punt dat de heer Schrijver maakte is dat hij de hardvochtige bureaucratische opstelling van de gemeente in 1947 inzake de boetes voor het niet betalen van de canon (zaak Schrijver) vergeleek met de opstelling van de gemeente in de huidige situatie rondom de erfpacht.

Voor de volledigheid verwijs ik naar het rapport De Erfpachtkwestie in Amsterdam

De heer van der Burg stelt zich heel erg verontwaardigd op maar is dat terecht. Niet in mijn ogen. De heer van der Burg stelt dat het ontoelaatbaar is dat de heer Schrijver een relatie legt met de tweede wereldoorlog. Feitelijk is dat volkomen onjuist, het gebrek aan bereidwilligheid van de gemeente om na de oorlog rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden is een heel doeltreffend voorbeeld van de onredelijkheid de opstelling van de gemeente waaraan de heer Schrijver refereert in relatie met de huidige opstelling van de gemeente inzake de wijziging van de erfpacht. Kortom een vergelijking die als pijnlijk kan worden ervaren door de heer van der Burg maar op geen enkele wijze het goede fatsoen overtreedt.

De reactie van van der Burg op de inspreker de heer Jan Schrijver komt uitgebreid aan bod in uw interview, echter de heer Schrijver zelf kreeg geen gelegenheid om te reageren dat is een gemiste kans. Het is toch een goede journalistieke traditie, hoor en wederhoor.

De reactie van van der Burg op de inspreker de heer Jan Schrijver komt uitgebreid aan bod in uw interview, echter de heer Schrijver zelf kreeg geen gelegenheid om te reageren dat is een gemiste kans. Het is toch een goede journalistieke traditie, hoor en wederhoor.

AT5 is voor de burgers van Amsterdam, het zou passen dat u alsnog de heer Schrijver interviewt om hem in de gelegenheid te stellen de zaak in alle rust nog eens uit te leggen.

Graag verneem ik uw reactie,

Met vriendelijke groet,

R.J. Grullemans