Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Uitnodiging Erfpachtdebat woensdagavond 16 oktober

Van: info@amsterdamdebat.nl
Verzonden: woensdag 9 oktober 2013 8:54
Aan: Maarten Feilzer
Onderwerp: Fw: Uitnodiging Erfpachtdebat woensdagavond 16 oktober

Woensdag 16 oktober zal om 20.00 in hotel l’Europe een debat worden gevoerd over de voorgenomen vernieuwing van de erfpachtvoorwaarden door de Gemeente Amsterdam en het hierover aangekondigde referendum. Graag nodigen we jou hier voor uit.

Het debat wordt georganiseerd door een groep van betrokken Amsterdammers van verschillende achtergrond en politieke kleuring die de mening delen dat de beroering die ontstaan is in Amsterdam over de erfpachtvernieuwing voor een groot deel is terug te voeren op  het tekort aan informatie over / een fundamenteel begrip van het concept erfpacht.

We hebben een deskundige groep deelnemers en het belooft een interessante avond te worden, vooral als we op jullie aanwezigheid en kritische vragen mogen rekenen.

Het programma is als volgt:

Datum en tijd: 16  oktober vanaf halfacht
Locatie: Hotel L’Europe (Herenkamer)

Programma

  • 19.30 - 20.00 Zaal open en welkom   
  • 20.15 - 20.30 Korte inleiding over erfpacht door Fokke Jan Vonck (Universiteit Groningen, onlangs gepromoveerd op erfpacht)
  • 20.30 - 20.45 Korte inleiding over het nut van referenda door Jan Paternotte (D’66 politicus)
  • 20.45 - 21.30 debat o.l.v. Martin Gravelotte (directeur Stadstoezicht) met Duco Stadig (oud PvdA wethouder), Marco Kreuger (VVD bestuurder stadsdeel zuid), Peter van Gool (vastgoedprofessor) en Paul Kerckhoffs (vastgoednotaris Loyens Loeff)
  • 21.30 - 22.45 Toelichting op erfpachtinitiatief door Koen de Lange (Stichting Erfpachters Belangen Amsterdam)
  • Vanaf 22.45 Nabeschouwing

Indien je het leuk vindt om aanwezig te zijn, kun je dit doorgeven aan  Annette Adan bij het secretariaat Amsterdam Debat op info@amsterdamdebat.nl

Namens het Amsterdam Debat,

Vriendelijke Groet,

Marcel van den Heuvel

Comité van aanbeveling van het Amsterdam Debat:
Marcel van den Heuvel – voorzitter
Cor van Zadelhoff – oprichter DTZ Zadelhoff
Guido Frankfurther - oud bestuurder Stadsdeel-Centrum
Tom Krooswijk - directeur van Hotel de L'Europe
Hans Glaubitz - voormalig Ambassadeur

© 2012-2024 | Created by Erik Verheul