Subject: Uw vraag: geef voorbeelden van mijn stelling dat de BSQ extreem nivellerend werkt
From: Erik Verheul <penningmeester@erfpachtinamsterdam.nl>
Date: 25-1-2017 18:30
To: e.van.der.burg@amsterdam.nl
CC: Bestuur SEBA <bestuur@erfpachtinamsterdam.nl>, Otto Koppen <ottokoppen@hotmail.com>

Geachte heer Van der Burg,

Tijdens onze discussie, gisteravond, van het erfpacht klantenpanel heeft u mij uitgedaagd onderstaande stelling met voorbeelden te staven:

Een voorbeeld: Twee appartementen met de zelfde vloeroppervlakte, één binnen en één buiten de ring. De WOZ waarde van het appartement binnen de ring is 3 X zo hoog. Maar nu komt het : De BSQ van het appartement binnen de ring is óók 3 X zo hoog. Die erfpachter moet dus 3 X 3 = 9 maal zo veel betalen!

Ik heb 3 willekeurig gekozen voorbeelden voor u, waarvan steeds één huis in Nieuw-west en één in Zuid. De WOZ waarde in Zuid is steeds ongeveer 3 maal zo hoog gekozen als in Nieuw-west.De erfpachter in Zuid betaalt dus niet de verwachte 3, maar bijna 14 maal zo veel voor eeuwigdurende erfpacht als de erfpachter in Nieuw-west!De erfpachter in Zuid betaalt dus niet de verwachte 2.4, maar ruim 5 maal zo veel voor eeuwigdurende erfpacht als de erfpachter in Nieuw-west!De erfpachter in Zuid betaalt dus niet de verwachte 2.8, maar ruim 5 maal zo veel voor eeuwigdurende erfpacht als de erfpachter in Nieuw-west!

GEMIDDELD BETAALT DE ERFPACHTER GEEN 2.7, MAAR 8,19 MAAL ZO VEEL VOOR EEUWIGDURENDE ERFPACHT ALS DE ERFPACHTER IN NIEUW-WEST!

De BSQ werkt dus extreem nivellerend! Ik blijf bij mijn stelling. Ik daag u, en uw ambtenaren, uit te bewijzen dat het niet zo is.

met vriendelijke groet,
Erik Verheul
bestuurslid SEBA