Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Vergoeding kosten aanvullende hypotheekakte bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

We hebben goed nieuws!

Uitspraak Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Op 22 februari 2023 heeft de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een uitspraak gedaan over dit onderwerp. De uitspraak is dat een bank een nieuwe hypotheek mag vragen als een consument overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Het Kifid vindt het echter niet redelijk dat de consument de kosten voor de hypotheekakte moet betalen. Daarom is het redelijk dat je hypotheekvertrekker de kosten die je hebt betaald voor de aanvullende hypotheekakte vergoed.

Welke kosten komen in aanmerking voor vergoeding?
Alle kosten die verband houden met de aanvullende hypotheekakte. Dit zijn:

  • kosten voor de aanvullende hypotheekakte
  • kosten voor het inschrijven van de hypotheekakte bij het Kadaster
  • kosten voor Kadastrale inzage/recherchekosten
  • kosten Kwaliteitsfonds KNB
  • wettelijke rente. Tot en met 31 december 2022 was de wettelijke rente 2% daarna 4%
De overige kosten op de nota van je notaris zijn kosten voor de erfpachtakte en kosten die je ook had moeten betalen als je hypotheekvertrekker geen aanvullende hypotheek had gevraagd. Die kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Welke banken/hypotheekverstrekkers vergoeden de kosten? Van de volgende hypotheekverstrekkers is bij ons bekend dat ze de kosten van de aanvullende hypotheekakte vergoeden. Meld je hiervoor bij je hypotheekverstrekker (al dan niet via een klachtenformulier) met een kopie van de nota van de notaris.

De volgende hypotheekverstrekkers VERGOEDEN WEL de aanvullende aktekosten:

Hypotheekverstrekker Vergoedt de kosten? Melden via
ING Bank Geen aanvullende akte geëist n.v.t.
Westland Utrecht Bank Geen aanvullende akte geëist n.v.t.
Nationale Nederlanden Ja, meld je email: hypotheken.klachten@nn.nl
Rabobank Gaat notariskosten terugbetalen Klanten worden per brief geinformeerd
ABNAMRO Onbekend
Volksbank (SNS, RegioBank, BLG, ASN) Onbekend
Obvion Onbekend
NIBC Onbekend
AEGON Onbekend
Florius Onbekend
Munt Hypotheken Onbekend

Staat jouw hypotheekverstrekker niet op bovenstaande lijst of krijg je een ander antwoord, LAAT ONS HET ANTWOORD VAN JE HYPOTHEEKVERSTREKKER DAN WETEN, zodat we de lijst zo compleet mogelijk en up to date kunnen houden. Dit kan via dit formulier.

© 2012-2023 | Created by Erik Verheul