Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Hoe word ik donateur van SEBA?

Doe de elektronische aanmelding

Als donateur van SEBA kunt u gebruik maken van de uitkomsten van de procedures die SEBA heeft aangespannen tegen de gemeente over de canonherziening.

Stuur de volmacht op indien uw Canon Herziening Einde Tijdvak (CHET) minder dan 3 jaar geleden heeft plaatsgevonden of binnen 4 jaar gaat gebeuren. Dat kan gaan over de door de gemeente voorgestelde canon bij de AB1994/AB2000, en de vraag of die voldoet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en over de vraag of de gemeente deze erfpachters in de gelegenheid heeft gesteld zich tot de rechter te wenden (hetgeen op grond van het SEBA arrest moet gebeuren). Het kan ook gaan over oudere AB-en waarbij de deskundigen zijn aangewezen en de uitkomst niet redelijk is, bijvoorbeeld omdat de BSQ op een (veel) lagere grondwaarde wijst. In dat geval kunnen wij ook met de gemeente in overleg treden. Dit behoeft een individuele beoordeling die door SEBA, NIVE of onze advocaten moet worden gemaakt.

Voor de Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid door Corten de Geer advocaten moet u zich hier inschrijven.

of

Help ons om het erfpacht systeem in Amsterdam duidelijk, veilig en betaalbaar te maken

Ik doneer €10, €25, €50, €75, €100 of €250
Hartelijk dank!

Alleen het donatiebedrag en uw naam wordt door de payment provider aan ons doorgegeven.

Waar is SEBA nu mee bezig?

...

Wat heeft SEBA tot nog toe bereikt?

...

Zie voor een volledig overzicht van onze juridische inspanningen onze rechtszaken.

© 2012-2021 | Created by Erik Verheul