Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort

“Ik heb veel landen bezocht en beijverde bij overal acht te slaan op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar nergens zulke totale abstinentie van plichtsbesef, nergens zo’n walgelijke onbekwaamheid te hebben aangetroffen als bij ’t stadsbestuur van Amsterdam.”
Eduard Douwes Dekker (Multatuli)

Geciteerd door Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer voor de commissie Algemene Zaken bij de presentatie van zijn rapport.


Wat houdt de gemeente voor de erfpachters geheim?

Verdachtmakingen tijdens een inspraakgelegenheid?

1184

Erfpachters zijn donateur van SEBA


35.990

Amster­dammers wilden een referendum


Help ons om het erfpacht systeem in Amsterdam duidelijk, veilig en betaalbaar te maken. Ik doneer €10, €25, €50, €75, €100 of €250 Hartelijk dank!

SEBA op Facebook


31 januari 2017: De stopera loopt vol met boze erfpachters

Doe mee met de klacht bij de EU over Misbruik van Marktmacht door de gemeente Amsterdam

Lees meer en teken hier.


Aanbieding ontvangen?

Gebruik deze voorbeeld brief om meer bedenktijd te eisen.


SEBA start een volksinitiatief om een raadsenquête af te dwingen

Volksinitiatief

Wij roepen inwoners van Amsterdam op te tekenen voor dit volksinitiatief waarmee de Gemeenteraad: het verzoek krijgt om te besluiten
  1. overeenkomstig de Verordening inzake het recht van onderzoek (Gemeenteblad 2002, afd. 3A, nr. 126/157) een vooronderzoek ten behoeve van een raadsenquête in te stellen naar het gevoerde erfpachtbeleid van de gemeente in de periode 2000 – 2019;
  2. te bepalen dat dit vooronderzoek zal leiden tot een voorstel over de precieze vraagstelling en de scope van de in te stellen raadsenquête;
  3. dit voorstel in principe in de tweede raadsvergadering na dit besluit te bespreken.

Zie de volledige tekst van de aanvraag, het bericht van DeTelegraaf en het bericht op Nul20.

TEKEN NU voor het Volksinitiatief Raadsenquête over het Erfpachtbeleid

24 november: De eerste horde is genomen, 1200 ondertekeningen zijn binnen. De gemeente moet nu besluiten om een raadsenquête te houden. Zie de brief aan burgemeester Halsema. Als de raad dit volksnitiatief niet overneemt zullen we doorpakken en de benodigde 27000 handtekeningen ophalen voor een volksstemming.

Doe mee aan de Erfpachtclaim Schade Grondwaarde­beleid door Corten de Geer advocaten.
Lees de toelichting en schrijf u hier in.

Wat is het residuele grondprijsprincipe?

De linkse partijen in de gemeenteraad vinden dat de stijging van de grondprijs ten goede moet komen aan de gemeenschap, lees de gemeente. Dit klinkt wellicht sympatiek. Wat niet meteen duidelijk is, is dat de gemeente de stijging van de prijs van uw huis door de marktvraag en inflatie toerekent aan de grond. En die stijging draagt u af aan de gemeente via de erfpachtcanon. De oude wijsheid dat de prijs van uw huis waardevast is en een goede investering voor uw oude dag, gaat nu niet meer op. Sterker nog, weet u wel zeker dat u later de canon van uw pensioen kunt betalen?

Wat is de BSQ (buurtstraatquote)?

De buurtstraatquote (zie kaart) is het percentage van de WOZ waarde van uw huis waarvan de gemeente vindt dat die toekomt aan de grondwaarde. En die grondwaarde moet u nu opnieuw betalen, in één keer (afkoop) of als eeuwigdurende lening via de jaarlijkse canonbetaling. De buurtstraatquote is extreem progressief en loopt van 5% tot 49% (was 84%), afhankelijk van hoe gewild uw buurt is. Dat de gewildheid van de buurt al in uw aankoopprijs zat én in de WOZ waarde deert de gemeente kennelijk niet. U betaalt opnieuw dubbel, net als voor de inflatiecorrectie van de canon overigens.

Een voorbeeld: Twee appartementen met de zelfde vloeroppervlakte, één binnen en één buiten de ring. De WOZ waarde van het appartement binnen de ring is 3 X zo hoog. Maar nu komt het : De BSQ van het appartement binnen de ring is óók 3 X zo hoog. Die erfpachter moet dus 3 X 3 = 9 maal zo veel betalen!

Wat is de coulanceregeling?

Van een makelaar ontvingen wij twee documenten met uitleg. Zie de brief en het uitvoeringsbeleid.

Selecte artikelen

Lees hier over SEBA en wordt donateur.

Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden.

De laatste ontwikkelingen

4 oktober - Koen de Lange - In dit artikel wordt een oplossing voor de problemen die in de erfpachtpraktijk bestaan aangereikt door bij waarderingen/taxaties gebruik te maken van de eigendomsquote methode.

2 oktober - Het raadsbesluit waarmee de raad instemt met het onderzoek.

23 september - De onderzoeksvragen van de door ons aangevraagde raadsenquete is naar de raad gestuurd.

18 september - Raadslid Anton van Schijndel stelt goede vragen over openbaarmaking van noodzakelijke informatie om de overstapaanbieding te kunnen controleren.

2 september- Autoriteit Consument & Markt: Meer notarissen mogen erfpachtakten in Amsterdam afsluiten.

16 juli: De Nederlandsche Bank: De verdrievoudiging van de huizenprijzen in de afgelopen 25 jaar hebben geen enkel verband met de inspanningen van de gemeente - zelfs negatief door het oplopende woning tekort. Huizenprijs hangt meer samen met financieringsruimte koper dan met woningtekort.

23 juni: Persbericht uitspraak kortgeding over de 3 maanden acceptatietermijn van de overstapaanbieding.

19 juni: Door Koen de Lange - Erfpacht en betaalbare woningen gaan helemaal niet (goed) samen.

24 april: Vereniging Eigen Huis - Verheugd over diepgravend onderzoek naar erfpacht Amsterdam.

24 april: De Telegraaf - Onderzoek erfpacht in de maak.

22 april: Het Parool - Raad wil extern onderzoek naar erfpachtbeleid Amsterdam. Ons volksinitiatief voor een raadsenquête naar het erfpachtbeleid krijgt een vervolg.

8 april: Het Parool / opinie - Erfpachters zijn een speelbal van de gemeente, door Koen de Lange.

31 januari: Het Parool - Wat houdt de gemeente voor de erfpachters geheim?

31 december: Het Parool - Aanvraag gunstige erfpachtregeling tot 8 januari verlengd.

22 december: Het Parool - Woningbezitters over erfpacht: ‘Ik blijf het ingewikkeld vinden’.

20 december: NUL20 - Seba start juridische procedures tegen gemeente over eeuwigdurende erfpacht.

19 december: Vragen in de gemeenteraad. Deze "Als eigenaren slechts een gebruiksrecht hebben op het eigendom van de gemeente, wat is dan de betekenis van de koop van een huis op erfpachtgrond?" en andere vragen. Zie ook Decisive facts die e.e.a. hebben uitgerekend.

19 december: Vragen in de tweede kamer. Deze "Deelt u de conclusie dat de gemeente Amsterdam erfpacht hanteert op een wijze die lijkt op de woekerpolis: complex, niet transparant, onvoorspelbaar, mensen worden niet goed geïnformeerd maar geconfronteerd met enorme, plotselinge kostenverhogingen?" en andere vragen.

13 december: Het Parool - FVD - Amsterdam maakt zich met nieuwe erfpachtregels schuldig aan misbruik.

10 december: De gemeente onteigent de Amsterdamse huiseigenaren. Zie de BSQ's voor het jaar 2020.

24 november: De eerste horde is genomen, 1200 ondertekeningen zijn binnen. De gemeente moet nu besluiten om een raadsenquête te houden. Zie de brief aan burgemeester Halsema. Als de raad dit volksnitiatief niet overneemt zullen we doorpakken en de benodigde 27000 handtekeningen ophalen voor een volksstemming.

20 november: De rekenkamer vindt de erfpacht nog steeds niet voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar. Lees het rapport.

2 november: Deze zaterdag stond een gezamenlijke advertentie van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, de Amsterdamse Woon en Erfpachtersvereniging, Verontruste Erfpachters Amsterdam en de Vereniging Eigen Huis in dagblad Het Parool.

24 oktober: De Telegraaf - Erfpachter Amsterdam moet snel zijn

17 oktober: Het Parool - Afkoopdeadline erfpacht nadert: eis om uitstel klinkt

17 oktober: Het Parool - Afkoopdeadline erfpacht nadert: wat te doen?

19 april: SEBA biedt de Belastingdienst Amsterdam hulp aan bij de toepassing van de vergelijkingsmethode voor de vaststelling van de WOZ waarde. Lees hier de brief.

5 april: Follow the Money - Nadat een rekenfout is opgelost blijkt nu definitief dat de grondwaarde 11% van de WOZ waarde bedraagt. Lees het artikel.

7 maart: De Telegraaf - Interview met Koen de Lange: A’dam voor rechter gesleept om erfpacht

25 februari: Follow the money - Peter Hendiks bedankt de mensen die zijn enquête ingevuld hebben. Lees het vervolgartikel

18 januari: Follow the money - Follow the money bijt zich vast in het Amsterdamse erfpacht verhaal. Lees 'Een verbijsterend verhaal'.

11 december: Het Parool - Staat het Amsterdamse erfpachtstelsel op de tocht?

10 december: Het Parool - Belastingrechter: WOZ-waardes huizen op erfpacht te hoog.

7 december: Winst in WOZ Bezwaar actie Amsterdam! SEBA heeft begin 2017 huiseigenaren in Amsterdam opgeroepen om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde omdat de gemeente bij de waardering uitgaat van onjuiste marktgegevens. De rechtbank Amsterdam heeft in een proefprocedure op 7 december 2018 de huiseigenaar nu in het gelijk gesteld. Lees hier verder. Zie ook Rechter haalt erfpachtcorrectie Amsterdam onderuit in Vastgoedmarkt.

14 november: VEH - Onderzoek Vereniging Eigen Huis: weinig enthousiasme voor nieuwe erfpachtregeling en Amsterdam moet erfpacht voor iedereen vastklikken.

2 november: NVM - De Nederlandse Vereniging van Makelaars geeft een duidelijke uitleg. Lees Tien kennisfeiten over het taxeren bij erfpacht.

18 oktober: De gemeente - Tien procent extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

2 oktober: Financieel Dagblad - Dubieuze rol van overheidsbedrijven bij erfpacht toont noodzaak aanscherping toezicht door Koen de Lange of kijk op onze Facebook pagina.

18 september: Het Parool - Eeuwige erfpacht? Dan een nieuwe hypotheekakte. Ook blijkt dat nog maar 75 erfpachters zijn overgestapt.

5 september: Omroep Friesland - Hoogleraren hebben onzorgvuldig onderzoek gedaan. Het gaat om de professoren Eichholtz en Francke. Professor Eichholtz was ook lid van de grondwaarde commissie die de gemeente Amsterdam adviseerde. Beluister het interview.

9 juni: Het Parool - Over de eeuwigdurende erfpacht: Nieuw erfpachtsysteem trekt pas vijf overstappers.

24 mei: Gemeenteraad - De plannen zijn bekend. Er komt weer een 'onafhankelijke' adviescommissie.

23 april: Vereniging Eigen Huis: VEH: Stop met doormodderen Amsterdamse erfpacht.

15 februari: Gemeenteraad - Zojuist is in de gemeenteraad van Amsterdam met 1 stem meerderheid de motie van Boomsma (CDA) c.s. aangenomen om de mogelijkheid voor erfpachters met AB 1994 verlengd af te kopen te verlengen tot 1-1-2020!

15 ferbruari: Broersma makelaars waarschuwt voor naderende deadline Erfpacht 1994.

6 februari - Informatiebijeenkomst in een volgepakte Thomaskerk. Hier zijn de presentaties van SEBA en mr. E. de Geer van Corten De Geer advocaten.

Januari 2018 - Prof.dr.Peter van Gool Frics (Amsterdamse School of Real Estate) durft een ander geluid te laten horen, Zie Hoe bloot eigendom te waarderen? Dit artikel is hier gepubliceerd in Vastgoedmarkt.

18 december - Het antwoord van de minister op ons vernietigingsverzoek. Let op de sterke argumentatie bij Procedureel en bij de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Helaas staat geen beroep open....

18 december - PERSBERICHT: Stichtng Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) wederom in cassate bij de Hoge Raad.

15 november: De gemeente - Zaterdag 18 november 2017: Informatiemarkt eeuwigdurende erfpacht.

9 november: Het Parool - Amsterdamse Erfpachtpartij gaat verder onder het CDA.

19 oktober: Amsterdamse Woon- en Erfpachtpartij in het nieuws. Lees hierover in De Telegraaf en Het Parool

16 oktober: Het Parool - 'Particulier erfpachtcontract mag niet eenzijdig worden aangepast'

19 juli: Gemeente - Dit jaar worden erfpachtrechten gecontroleerd in Amstel III, Sloterijk II en Amstel business Park Zuid, De Heining en de Papaverhoek. Dat staat in het Handhavingsprogramma erfpachtbepalingen 2017.

12 juli: Gedeputeerde Staten wijst ons verzoek tot Schorsing en vernietiging erfpachtbesluiten af. Zie deze brief.

1 juli: SEBA vraagt schorsing en vernietiging van de erfpachtbesluiten aan. Zie bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

1 juli: Het Parool - Van der Burg wekte wrevel, maar stónd wel ergens voor. Maar de enige echte man van de wedstrijd is Diederik Boomsma.

29 juni: De Volkskrant - Ontgoocheling en enthousiasme in Amsterdam: raad stemt in met afkoop eeuwigdurende erfpacht.

29 juni: Het Parool - Lees terug: Dit was het debat over de nieuwe erfpachtplannen.

29-juni: Het Parool - Nieuw erfpachtstelsel, een historisch besluit met een kater.

28 juni: Het Parool - Seba verliest kort geding: geen referendum over erfpacht.

27-juni: De Verontruste Erfpachters Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Erfpachters vragen om schorsing en vernietiging van het erfpachtbesluit.

26 juni: AT5 video - 'Geloofwaardigheid D66 staat op het spel vanwege erfpachtreferendum'.

26 juni: Het Parool - Seba kondigt kort geding aan over referendum erfpacht.

24 juni: De Telegraaf - Hoogleraar: stad schendt rechten.

23 juni: GroenLinks - Afblazen referendum kan écht niet.

22 juni: AT5 video, Koen de Lange - 'Blijkbaar leven we in een bananenrepubliek'.

22 juni: AT5 video - Raad verkeerd geinformeerd over erfpacht referendum.

21 juni: De Volkskrant - Toch geen referendum over nieuw erfpachtstelsel in Amsterdam.

21 juni: Trouw - Referendum erfpacht Amsterdam van tafel, oppositie verbijsterd.

21 juni: De Telegraaf - Erfpachtreferendum Amsterdam geblokkeerd.

21 juni: Het Parool - Een referendum over de vernieuwing van de erfpacht kan niet gehouden worden. Dat heeft de referendumcommissie geadviseerd.

20 juni: Het Parool - Referendum moet bekritiseerde plannen blokkeren.

15 juni: RaboResearch - Naar een effectief en rechtvaardig erfpachtstelsel.

31 mei: De Telegraaf - Oppositie Amsterdam eist herberekening erfpacht en bewonersgroep kondigt claim aan van 1 miljard.

31 mei: 33 Insprekers op de Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening

30 mei: VEH - Omdat de voorwaarden eenzijdig worden verslechterd, gaat Vereniging Eigen Huis onderzoeken of dit juridisch als onredelijk kan worden aangemerkt. Als daar sprake van is, maakt de vereniging dit aanhangig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

30 mei: PvdA dient initiatiefvoorstel erfpacht in.

30 mei: Nederlandse Vereniging van Banken - Impact wijzigingen erfpachtsysteem nog niet te bepalen.

30 mei: De Telegraaf - VEH torpedeert nieuw erfpachtplan.

29 mei: Her Parool/opinie - 'Willekeur regeert bij afkoop erfpacht'.

21 mei: De Telegraaf - Opstand in Amsterdam.

20 mei: Diederik Boomsma spreekt live op de demonstratie voor een eerlijker erfpachtstelsel in Amsterdam.

20 mei: AT5 - Erfpachters worden tegen elkaar uitgespeeld.

11 mei: SEBA voert de druk verder op met een referendumverzoek.

9 mei: Het Parool - erfpacht: 1 op de 3 komt in voordeligste erfpacht.

9 mei: De gemeente - De rekentool is terug.

2 mei: De Telegraaf - Te weinig toezicht op erfpachtdeal.

28 april: De NRC - Wethouder Van der Burg: ‘Ik sta 100 procent achter dit erfpachtvoorstel’.

25 april: De Telegraaf - VEH in actie tegen erfpachtplan.

25 april: De NRC - Goes is wel blij met erfpacht.

24 april: De NRC - Amsterdam past regels erfpacht aan na kritiek.

22 april: Het Parool - Het erfpachtverzet hijst de stormbal. SEBA overweegt mee te doen aan de oprichting van een 'erfpachtpartij'.

21 april: AT5 - College past erfpachtplan aan, belangenclub is woedend. Zie de video.

21 april: De Volkskrant - Amsterdam bereikt akkoord over erfpacht, belangenvereniging 'ontzettend boos'.

21 april: De Telegraaf - Akkoord erfpachtstelsel Amsterdam.

19 april: De financiele bijsluiter wordt op de Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening aangeboden door de Verontruste Erfpachters Amsterdam.

6 april - Binnenlands Bestuur Gemeenteraad verlaagt minimum canon percentage.

5 april: video - Samenvatting van de Nacht van de Erfpacht, voorbereidende Bestuurscommissie stadsdeel Zuid.

5 maart: Van een actieve erfpachter - lees dit rapport Woekererfpacht Amsterdam. Samenvatting: nieuw erfpachtstelsel is een woekerpolis met een kostenstijging van gemiddeld 87%

29 februari: Het Parool - VVD-lid voert campagne tegen erfpachtplan.

24 februari: Het NRC - Discussie over erfpacht is politieker dan ooit.

24 februari: CDA stelt Kamervragen over erfpacht.

23 februari: De Telegraaf - Nieuw erfpacht-pact in de raad van Amsterdam.

19 februari: De gemeente zet de rekentool uit. U kunt niet langer berekenen wat de erfpachtplannen u gaan kosten.

19 februari: NOS - 'Huiseigenaren Amsterdam hebben recht op duidelijke afspraken'

19 februari: NOS - Succes!? Amsterdammers kraken erfpachtplan, gemeente bekijkt aanpassing of toch niet, Financieel Dagblad - Inspraakreacties leiden tot aanpassing hervormingsplan erfpacht Amsterdam.

19 februari: De inspraak van SEBA tegen het overstapvoorstel met bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

19 februari: VANDAAG de laatste dag van de inspraak. Een Russische huurder stuurde ons haar bijdrage en constateert dat wat hier gebeurt in Rusland niet kan. En hier het relaas van een particuliere verhuurder.

18 februari: De inspraakreactie van de door SEBA ingestelde Marktwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht.

15 februari: De Volkskrant - Welgesteld oproer tegen de erfpacht.

13 februari: Oud nieuws, nu actueel D66 vraagt om de invoering van de BSQ.

12 februari: Oproep aan het stadsdeel om op te komen voor de belangen van erfpachters in Zuid.

10 februari: Het Parool - Amsterdamse huizenbezitter koopt erfpacht niet af.

9 februari: Waar wij al bang voor waren, wij ontvangen een afwijzing van het Europese hof.

9 februari: Moorman (PvdA) - Erfpacht kan eerlijker en transparanter dan huidige voorstel

8 februari: Hier is de weergave van de vergadering van de Raadscommissie met erfpacht op de agenda, die gelegenheid bood om stoom af te blazen, want beslist werd er niets. Pas op want het is een middagvullend programma, maar toch de moeite waard. Want er waren 34 uitstekende insprekers!

3 februari: Particuliere verhuurders - Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam verdrijft middeninkomens uit de stad, het gaat om ca. 100.000 huurwoningen!

3 februari: Vereniging Eigen Huis - VEH: erfpacht Amsterdam veel te duur door systeemfouten en lees het rapport.

2 februari: 72 bezwaren tegen de overgangsregeling met dank aan Jan Schrijver.

2 februari: Zo worden de vragen van de bezoekers van het klantenpanel beantwoord: Klantenpanel vragen en antwoorden (ontvangen op 2 februari)

1 februari: De VVD komt in beweging, zie VVD wil duidelijkheid over effecten overstapregeling erfpacht.

1 februari: Moorman (PvdA) stelt Vragen over de bijzondere korting voor overstappers in 2017, het verlies voor de gemeente nu de verouderingsfactor vervalt en andere vragen.

31 januari: Dick Terlingen, oud-voorzitter van de Stichting Sportstad Amsterdam, beschuldigt de gemeente van mega fraude met erfpachtgelden.

31 januari: Het Parool - Dit is wat we weten over het nieuwe erfpachtstelsel

31 januari: De Telegraaf - Erfpacht leidt tot woede.

31 januari: Amsterdammers pikken het niet langer. Demonstratie voor de Stopera. Zie AT5 nieuws vanaf 3:30 min. en hier. Na de demonstratie stroomt de Stopera vol en botsen op een gesloten deur.

30 januari: TROS Radar - SEBA en NLVE over onbetaalbare erfpacht, vanaf 19:47 min.

29 januari: AT5 - Boze erfpachters gaan demonstreren.

28 januari: NPO1 - Een vandaag vanaf 14:46 min.

28 januari: Nu.nl - 'Gemeente Amsterdam weet te weinig van erfpacht'

28 januari: Het NRC - ‘Nog één vervelende rekening’

26 januari: Het Parool - 'Het nieuwe erfpachtplan bevat weeffouten'

25 januari: SEBA stuurt Eric van der Burg deze E_MAIL over de extreem nivellerende buurtstraatquote.

24 januari: Dichtbij - NA 50 JAAR BETALEN DE STAD UITGEJAAGD DOOR GEMEENTE

23 januari: Pakhuis De Zwijger - Eeuwigdurende erfpacht, zie het videoverslag.

21 januari: AT5 - Wethouder Eric van der Burg spreekt met een oproep aan AT5 tot HOOR en WEDERHOOR.

20 januari: Medische hulpstukken uitgeven in erfpacht.

19 januari: Commotie tijdens een commissievergadering en de nieuwjaarsborrel van de VVD. Zie het videoverslag van burgers bijten van zich af en de voorpagina van Het Parool.

19 januari: Peter Jager en Eduard de Geer sturen een open brief naar de gemeenteraad met hier de samenvatting.

18 januari: Het NRC - Eeuwige erfpacht - wie kan dat betalen? of hier.

17 januari: D66 raadslid Joris van Osselaer wordt na 2 jaar wakker, en constateert dat zijn wethouder Udo Kock samen met VVD'er Eric van der Burg de boel belazerd heeft. Hij stelt nu vragen aan het college. Hij verwijst naar dit rapport. Zie ook De Telegraaf: Erfpachtvernieuwing eist ook slachtoffers.

14 januari: Het Parool - 'Eeuwigdurende erfpacht is schijnvertoning van gemeente'

14 januari: Het Parool - Van der Burg heeft 'paniek' over erfpachtplannnen 'onderschat'

11 januari: Vereniging Eigen Huis - erfpachtstelsel eerst onderzoeken. Op het rapport Eeuwigdurende erfpacht - Een worsteling in Amsterdam 2.0 had de gemeente al afwijzend gereageerd.

10 januari: Cruciale steun aan erfpachtplan door VVD in Zuid, zie hier en De Telegraaf - hier en hier.

10 januari: Het Parool - 'Het lijkt alsof de gemeente het liefst meteen wil cashen'

10 januari: Het Parool - Erfpachtdeskundige: 'Zonder korting is afkopen heel nadelig'

10 januari: Amsterdam maakt overstapregeling erfpacht bekend

9 januari: Onze voorzitter, Koen de Lange op AT5 - Amsterdammer mag bezwaar indienen tegen erfpachtplannen: 'De gemeente moet horen dat we dit niet pikken'. Dien uw bezwaar vóór 20 februari hier in.

9 januari: De rekentool is beschikbaar. Let op! De uitkomsten zijn niet gecorrigeerd voor inflatie. Als de nieuwe canon bijvoorbeeld €6.139 wordt en het nieuwe tijdvak vangt aan in 2053 dan groeit dat bedrag door indexatie (1,88%) tot €12.003. Hier is een tool om het voor u zelf uit te rekenenen.

7 januari: Het Parool - Kritiek op plan nieuwe erfpacht: 'we moeten de grond niet gratis weggeven'

6 januari: Hier het persbericht van het Actiecomité Verontruste Erfpachters Amsterdam met berekeningen van de extreme kosten voor de Amsterdamse erfpachter bij een overstap.

6 januari: De gemeente heeft het Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam gepubliceerd. Alleen, de grondprijsberekening is uitgesloten van inspraak!

5 januari: Vandaag heeft de gemeente haar plannen voor de overstap van potentieel 120.000 bestaande erfpachtrechten naar eeuwigdurende erfpacht bekendgemaakt. Zie de site van de gemeente Hoe worden de kosten berekend bij overstap? Jammer dat de de rekentool niet toegankelijk is. Ook geeft de politiek niet aan welk doel zij zich zelf heeft gesteld. Is de overstap van 10% van de erfpachters een succes? Of pas bij meer dan 80%? Tot 19 februari kunt u van de inspraak mogelijkheid gebruikmaken. Zie ook Het Parool - Amsterdammers kunnen kiezen voor eeuwigdurende erfpacht met onze reactie over een referendum.

5 januari: De gemeente wijst de voorstellen van de door SEBA aangestelde Markwaardecommissie af. Zie hier de reactie en hier het MWC rapport met hier de samenvatting.

5 januari: De zaak bij hof Den Haag na terugverwijzing door de Hoge Raad is voor pleidooi geplaatst op 20 maart a.s. om 13.30 uur. Onze zaak ten aanzien van de AB2016 staat op de rol van 24 januari voor conclusie van antwoord. Van het Europese Hof hebben wij nog geen bericht ontvangen.

oude berichten

© 2012-2020 | Created by Erik Verheul