Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort

“Ik heb veel landen bezocht en beijverde bij overal acht te slaan op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar nergens zulke totale abstinentie van plichtsbesef, nergens zo’n walgelijke onbekwaamheid te hebben aangetroffen als bij ’t stadsbestuur van Amsterdam.”
Eduard Douwes Dekker (Multatuli)

Geciteerd door Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer voor de commissie Algemene Zaken bij de presentatie van zijn rapport.

Wat houdt de gemeente voor de erfpachters geheim?
Laurens Lochtenberg wint WOB verzoek over geheime taxatie-instructies. Lees de uitspraak van De Raad van State.

Verdachtmakingen tijdens een inspraakgelegenheid?

De wethouder heeft beloofd zo'n 40000 documenten over de erfpacht vernieuwing openbaar te maken. Zie voor de voortgang het aantal scans in het gemeentearchief hoe dat opschiet 😢

Dat deze openbaarmaking dient om de echt belangrijke documenten niet openbaar te maken wordt uitgelegd in dit artkel van Binnenlands Bestuur.

Deze emails zijn na zes (!) jaar Wob- en Woo-verzoeken van raadsleden dankzij ingrijpen van Femke Halsema geopenbaard. Nu blijkt dat ambtenaren van het grondbedrijf erfpacht 73% duurder hebben gemaakt. Let op de cynische onderwerp tekst: Niemand hoeft zijn huis uit

1237

Erfpachters zijn donateur van SEBA


35.990

Amster­dammers wilden een referendum


Help ons om het erfpacht systeem in Amsterdam duidelijk, veilig en betaalbaar te maken. Ik doneer €10, €25, €50, €75, €100 of €250 Hartelijk dank!

Koen de Lange op LinkedIn.


De Stopera loopt vol met demonstranten
31 januari 2017: De stopera loopt vol met boze erfpachters

Het SEBA volksinitiatief resulteert in een vernietigend rapport (het Berenschot rapport)

SEBA is blij met het op 1 juni 2021 verschenen onderzoeksrapport van Berenschot naar consumentenbescherming in het erfpachtsysteem in Amsterdam in de periode 2000 – 2020. Het Berenschot rapport is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad, naar aanleiding van het SEBA-volksinitiatief voor een raadsenquête naar consumentenbescherming in het erfpachtsysteem in de periode 2000 – 2020. De gemeenteraad had het te druk met andere raadsonderzoeken en heeft daarom dit onderzoek, met onze instemming, uitbesteed aan Berenschot.

Het Berenschot rapport haalt het hele grondprijsbeleid van de gemeente Amsterdam onderuit. Berenschot toont aan dat de gemeente in de afgelopen 20 jaar via aanpassingen in het erfpachtsysteem (o.a. de rekenmethoden, depreciatie, BTW, canonpercentage) systematisch aan prijsopdrijving van de erfpacht heeft gedaan. Het erfpachtsysteem is voor huiseigenaren onnodig complex en onduidelijk, niet veilig en niet doelmatig, aldus Berenschot. Het rapport bevestigd dat geen gewone Amsterdammer de rekenmethoden nog kan volgen en de gevolgen van keuzes en betaalopties niet zijn te overzien. De eenzijdige wijzigingen die de gemeente in de afgelopen 20 jaar heeft doorgevoerd, die allemaal en bij elkaar opgeteld zeer nadelig voor de erfpachter uitpakken, maken het grondwaardebeleid niet veilig voor huiseigenaren. Daarbovenop brengt de gemeente kosten bij huiseigenaren in rekening, waarvan niet aangetoond kan worden dat deze ook door de gemeente worden gemaakt.

De erfpachtaffaire werd in 2008 op de kaart gezet, toen een groep erfpachters aan toenmalig wethouder Van Poelgeest vroeg om in gesprek te komen met de gemeente. Kenmerkend was de reactie van de wethouder; “als u denkt dat het erfpachtbeleid niet klopt, dan gaat u maar naar de rechter”. In de afgelopen 12 jaar heeft SEBA steeds gehamerd op een hoge mate van consumentenbescherming bij erfpacht, door bij het ontwerpen van het erfpachtsysteem de huiseigenaar centraal te stellen. De invoering van eeuwigdurende erfpacht in 2016 was een stap in de goede richting. Voor de conversie van bestaande erfpachtrechten slaat de gemeente de plank echter volledig mis. Berenschot concludeert nu dat het AFM-normenkader voor complexe financiële producten een goede maatstaf voor het gemeentelijk erfpachtbeleid is, en dat de gemeente zichzelf deze norm van goed bestuur kan opleggen. SEBA pleit hier al sinds 2010 voor. Ook adviseert Berenschot de gemeente om actief in overleg te gaan met belangenvertegenwoordigers van erfpachters, zoals SEBA. Ook dit juichen we van harte toe.

Voor de korte termijn moet er naar onze mening een stop komen aan het versturen van nieuwe overstap aanbiedingen door wethouder Van Doorninck aan erfpachters, totdat er nieuw beleid is. Ook moet de peildatum van 1 januari 2014 voor de overstap voor iedereen vastgeklikt worden, voor conversie naar eeuwigdurende erfpacht in de toekomst. In de tussentijd kan de gemeente dan in overleg met ons een nieuw en eerlijk grondwaardebeleid uitwerken, waarin de huiseigenaar centraal staat.

Zie de brief aan burgemeester Halsema voor de aanmelding.

De Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid door Corten de Geer advocaten.
Lees de toelichting

Het aanmelden voor de erfpachtclaim is thans niet meer mogelijk. Wij wachten op dit moment de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam af. Zie deze pagina op de site van de advocaten.

Wat is het residuele grondprijsprincipe?

De linkse partijen in de gemeenteraad vinden dat de stijging van de grondprijs ten goede moet komen aan de gemeenschap, lees de gemeente. Dit klinkt wellicht sympatiek. Wat niet meteen duidelijk is, is dat de gemeente de stijging van de prijs van uw huis door de marktvraag en inflatie toerekent aan de grond. En die stijging draagt u af aan de gemeente via de erfpachtcanon. De oude wijsheid dat de prijs van uw huis waardevast is en een goede investering voor uw oude dag, gaat nu niet meer op. Sterker nog, weet u wel zeker dat u later de canon van uw pensioen kunt betalen?

Wat is de BSQ (buurtstraatquote)?

De buurtstraatquote (zie kaart) is het percentage van de WOZ waarde van uw huis waarvan de gemeente vindt dat die toekomt aan de grondwaarde. En die grondwaarde moet u nu opnieuw betalen, in één keer (afkoop) of als eeuwigdurende lening via de jaarlijkse canonbetaling. De buurtstraatquote is extreem progressief en loopt van 5% tot 49% (was 84%), afhankelijk van hoe gewild uw buurt is. Dat de gewildheid van de buurt al in uw aankoopprijs zat én in de WOZ waarde deert de gemeente kennelijk niet. U betaalt opnieuw dubbel, net als voor de inflatiecorrectie van de canon overigens.

Lees Het papieren huis van de Amsterdamse Erfpacht: demasqué van herbouwwaarde en buurtstraatquote voor een gedegen onderzoek op basis van geslaagde WOB verzoeken en kennis van zaken.

Wat is de coulanceregeling?

Van een makelaar ontvingen wij twee documenten met uitleg. Zie de brief en het uitvoeringsbeleid.

Selecte artikelen

Lees hier over SEBA.

Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden.

De laatste ontwikkelingen

14 juni: Rechtbank Midden-Nederland - Rechter kraakt Woo-beleid ministeries en bepaalt zelf wat zwartgelakt moet worden. Dat blijkt uit een uitspraak die deze week is gepubliceerd over openbaarmaking van de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht, het eindverslag van de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire.

24 april: Binnenlandse Zaken - De regering heeft naar aanleiding van kamervragen een handreiking en een beslisnota naar de kamer gestuurd. Het stuk gaat over rechtsbescherming, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en participatie van met name de erfpachters. Allemaal zaken waar SEBA al jaren om vraagt. Helaas is de tekst zo opgesteld dat de gemeente zich er niets van aan hoeft te trekken. In de kamerbrief staat 'De handreiking is geschreven voor gemeenten die nieuwe algemene erfpachtbepalingen willen gaan opstellen of erfpacht willen gaan invoeren.' en op vier plaatsen is de escape ',tenzij dit niet past bij de politieke (beleids)opvattingen' toegevoegd. Wij roepen de kamer op deze vrijblijvendheid ongedaan te maken.

19 april: West (Den Haag) - Steun voor erfpacht-gedupeerden die door het ijs zakken: 'Niemand hoeft zijn huis te verkopen'. Den Haag kopieert Amsterdam.

1 februari: West (Den Haag) - Ineens duizenden euro's meer erfpacht betalen? Gemeente Den Haag wil bedrag halveren. Volgt Amsterdam?

31 januari: De Telegraaf - Daags voor de invoering van eeuwigdurende erfpacht werd de prijs met 73% verhoogd.

22 december: Het Parool - Rupino Griffioen (1940-2023) hield Amsterdam 20 jaar lang een kritische spiegel voor.

12 december: De Telegraaf - Amsterdammer vecht tot laatste adem met gemeente over erfpacht.

17 november: DNB - De Nederlandsche Bank beslist negatief over het bezwaar van SEBA over haar eerdere beslissing in dit besluit.

31 oktober: AT5 - Rechter geeft erfpachters ongelijk: toezichthouder hoeft niet te handhaven.

31 oktober: SEBA - SEBA is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. De ACM hoeft de erfpachter niet te beschermen tegen de oneerlijke praktijken van de gemeente.

24 oktober: NSC (Pieter Omtzigt) komt op voor de bescherming van erfpachters in hun verkiezingsprogramma: `Erfpacht dient tenminste te voldoen aan de NHG-criteria (Nationale Hypotheek Garantie). Bij gebrek hieraan zijn aanpassingen van de canon gemaximeerd op indexatie met inflatie van het oorspronkelijke canonbedrag.`

29 oktober: AT5 - Zelfbouwer uit Oost is ruim 1500 euro extra aan erfpacht kwijt door inflatie: "Hardvochtig".

29 september: AT5 - Erfpacht stijgt door inflatie, maar wethouder niet bezorgd: "Lager bedrag dan huurstijging".

19 juli: SEBA gaat in beroep tegen de beslissing van DNB.

7 juli: Het Parool - Rabobank gaat notariskosten terugbetalen.

14 juni: Binnenlands Bestuur - ‘Een gotspe’: Amsterdammers wachten jaren op Woo-verzoeken.

12 Juni: Handhavingsverzoek van SEBA aan ACM is afgewezen. Zie de afwijzingsbrief en het besluit.

26 april: De Telegraaf - Afkoopsom bij erfpacht te duur.

20 april: AD Haagsche Courant - Den Haag kopieert Amsterdam met woekerprijzen: Veel vraagtekens over taxatie erfpachtgronden.

20 april: De Telegraaf - Bewoners Top Up in Noord: Erfpacht is echt niet transparant.

29 maart: De Telegraaf - Notariskosten erfpacht komen retour.

24 maart: Autoriteit Consument & Markt - DE ACM herhaalt dat het geen onderzoek wil doen naar de deubieuze erfpacht berekeningen van de gemeente blijkt uit deze afwijzing.

24 februari: Onderzoeker Rob de Wildt stuurt dit onderzoek naar de Amsterdamse raad waarin hij aantoont dat de afkoopsommen van erfpacht structureel te hoog worden vastgesteld.

22 februari: De Telegraaf - Kosten nieuwe akte bij afkopen erfpacht definitief voor bank. Zie ook het bericht van het KIFID.
SEBA standpunt is dat hypotheekverstrekkers die hun klanten in de afgelopen jaren onnodig op kosten hebben gejaagd, nu ruimhartig deze moeten vergoeden als de klant hierom vraagt. Het gaat om ca € 600 - € 900 per heringeschreven hypotheekakte.
RABO en ABN hebben dit standaard geëist, ING niet. Kleine hypotheekverstrekkers in de regel wel.

7 februari: Het kabinet - "SEBA is zeer verheugd dat minister De Jonge in de kamerbrief van 7 februari 2023 heeft aangekondigd om nog deze zomer met een handreiking te komen die gemeenten moet helpen om meer eenduidigheid te creëren bij het toepassen van erfpacht door gemeenten en het borgen van de rechten van erfpachters verbeteren. De Jonge zegt in de brief dat erfpachters betrokken zullen worden bij het opstellen van de handreiking. SEBA wil hier zeker aan bijdragen.
Deloitte onderzocht in opdracht van het Ministerie en naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer (), de erfpacht voorwaarden bij 24 gemeenten. Hieruit komen de volgende knelpunten naar voren:

 • Lang niet altijd zijn de voorwaarden helder leesbaar en niet altijd is alles terug te vinden in de voorwaarden.
 • Het kan daardoor voor de erfpachter onduidelijk zijn waar de informatie te vinden is.
 • Het is mogelijk voor de erfpachter op te komen tegen de gemeente, maar de drempel ligt vaak hoog.
 • Er moet dikwijls een juridische procedure worden opgestart en/of deskundigen worden ingehuurd.
 • Canonherzieningen kunnen de financiële zekerheid van de erfpachter aantasten en hier is zorgvuldigheid gewenst.
 • Tot slot zou de participatie van de erfpachter bij het opstellen van voorwaarden verbeterd kunnen worden stellen de onderzoekers. De communicatie is nu vaak eenzijdig, alleen van de gemeente naar de erfpachters. Bovendien is de informatie voor de erfpachter niet of moeilijk te vinden via de gemeentelijke website.

17 januari: Het Parool (account nodig) - Na 40 jaar uit huis gezet? Woningbezitter is kwetsbaar voor grillen van grondeigenaar.

8 december 2022: AT5 - Stijging erfpacht wekt wrevel: "Waarom geen plafond, net als bij huren?".

22 november 2022: Het Parool - Aller-, allerlaatste inschrijving voor gunstige overstap op nieuw erfpachtstelsel opent deze maand.

22 november 2022: Gemeente Amsterdam - Definitief besluit over tweede kans voor erfpachters.

18 november: De Telegraaf - Hoop weg voor groep erfpachters die na 8 januari 2020 eigenaar zijn geworden van een woning.

12 november 2022: Het Parool - Opinie: ‘Als dít inspraak is, komt het niet meer goed met het vertrouwen in de Amsterdamse politiek’. Ook bij de besluitvorming rond de Meervaart werd de zaal gestuurd, bleek uit opgevraagde ambtelijke stukken.

1 november 2022: AT5 - Oppositie wil opheldering over 'undercover-ambtenaren' tijdens erfpachtbijeenkomst.

28 oktober 2022: De Telegraaf - Voor 30.000 euro de boot in.

26 oktober 2022: Het Parool - Inflatie drijft erfpacht volgend jaar op, maar een plafond komt er niet.

10 oktober 2022: Vastgoed Journaal (Koen de Lange) - Onafhankelijke commissie eeuwigdurende erfpacht Amsterdam helemaal niet onafhankelijk. Consequenties voor lopende rechtszaken!

25 september 2022: AT5 - Uitspraak rechter: Notaris moet klant waarschuwen voor erfpacht.

20 september 2022: Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging - Gemeente Amsterdam voldoet NIET aan de criteria van de Nationale Hypotheek Garantie

 • er is geen financiële bijsluiter
 • er is wél canonherziening
 • de canon is niet voorspelbaar
 • de waardevermeerdering door verbouwing gaat naar de gemeente

19 september 2022: SEBA heeft de inspraakreactie ingediend voor de Spijtoptantenregeling overstap eeuwigdurende erfpacht met als hoofdpunten:

 • 13.900 erfpachters die nu buiten de regeling dreigen te vallen alsnog hieronder plaatsen
 • maak aanvraag niet afhankelijk van ontvangst brief van de gemeente
 • stuur alle spijtoptanten actief een Persoonlijk Informatie Pakket voor de overstap
 • Laat de einddatum voor de overstapregeling los. Zorg dat bij de eerstvolgende verkoop iedereen nog kan overstappen op basis van de 'voorwaarden tot 8 januari 2020'

16 september 2022: SEBA tekent bezwaar aan tegen het besluit van de ACM om geen onderzoek te doen naar de consumentenbescherming van erfpachters in Amsterdam.

23 augustus 2022: De Telegraaf - Canon erfpacht zal hard stijgen door inflatie doorberekening.

11 juli 2022: Het Parool (account nodig) - ACM gaat erfpachtbeleid gemeente Amsterdam niet onderzoeken: 'Niet belangrijk genoeg'.

11 juli 2022: De Telegraaf - Erfpacht te complex Geen onderzoek naar consumentenbescherming huizenbezitters.

11 juli 2022: Toelichting op de gekozen route van een van de vier klachten: Klacht misbruik van economische machtspositie op de Amsterdamse grondmarkt.

11 juli 2022: De ACM (Autoriteit Consument en Markt) - Afwijzing handhavingsverzoeken erfpachtberekening gemeente Amsterdam.

6 juli 2022: Het Parool (account nodig) - Huis kopen op erfpacht? Dat kan de komende maanden zeer onvoordelig uitpakken doordat de nieuwe spijtoptantenregeling voor erfpacht pas in het najaar ingaat.

27 juni 2022: De Nieuwe Denktank - Bijdrage uitgesproken door Diederik Boomsma.

2 april 2022: Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging - Hoe de gemeente de prijs van erfpacht opdrijft.

23 maart 2022: de Amsterdamse raad - Speciaal voor haar afscheid nog een gouwe ouwe over erfpacht en oortjes uit 2020. Vintage Wil van Soest.

23 maart 2022 De Telegraaf - Verbijstering om ’kil’ afscheid 85-jarig Amsterdams gemeenteraadslid.

22 maart 2022: Amsterdam School of Real Estate - dwarskijksessie. Algemeen directeur Leo Uittenbogaard bevestigt in dwarskijksessie gemeente dat er GEEN wetenschappelijk bewijs is voor de residuele rekenmethode bij bestaande erfpacht woningen en beveelt de door SEBA al 14 jaar lang bepleitte methode voor grondwaardebepaling aan.

14 maart 2022: Diederik Boomsma is verkozen tot beste raadslid van Nederland. Lees zijn heldere verhaal over het erfpachtschandaal of download hier als PDF.

8 maart 2022: MVA - De visie van de makelaarsvereniging Amsterdam op de woningmarkt. Hoofdstuk IX: De gemeente Amsterdam is een monopolist en kan dus eenzijdig de erfpachtvoorwaarden opleggen.

22 februari 2022: Blenheim advocaten - Onredelijke verhoging canon bij heruitgifte erfpachtrecht afgestraft door rechter. Het gaat hier om zakelijk onroerend goed. Wij kijken uit naar een uitspraak over een woning waarvan de erfpachter eeuwigdurende erfpacht heeft aangevraagd.

17 februari 2022: De Telegraaf - Interview met Diererik Boomsma, Het gemeenteraadslid die in de geest van Pieter Omtzigt opkomt voor de erfpachters.

17 februari 2022: de Amsterdamse raad - SUCCES! Een raadsbrede meerderheid wil Consumentenbescherming verankeren als Uitgangspunt voor het Erfpachtbeleid. Er komt een Normenkader waaraan het erfpachtbeleid getoetst gaat worden. Dit is de uitkomst van het debat over het Berenschot rapport dat naar aanleiding van het SEBA volksinitiatief werd opgesteld. De afgelopen 13 jaar heeft SEBA gevochten voor consumentenbescherming als uitgangspunt van het erfpachtbeleid. Een MIJLPAAL voor huiseigenaren!

15 februari 2022: Koen de Lange (NivE) - Advies GWC residuele grondwaardemethode niet onafhankelijk.

3 februari 2022: de Amsterdamse raad - Het is officieel: Er komt herstel voor erfpachters die vanwege misleidende omissies ten onrechte de overstap eeuwigdurende erfpacht niet hebben afgemaakt. De motie is aangenomen. Met dank aan Diederik Boomsma van het CDA Amsterdam.

28 januari 2022: De Telegraaf - 'Geheim houden van informatie en te traag verstrekken ervan belemmert de controlerende mogelijkheden van belanghebbenden. Raadslid Boomsma doet een WOB verzoek zodat alle burgers kunnen meelezen over de totstandkoming van de woekererfpacht.

12 januari 2022: De Telegraaf - Ontluistering na brief van ACM.

10 januari 2022: De A'damse Woon en Erfpachtvereniging (WOB onderzoek) - SEBA presenteert alternatief stelsel (met rekenmodel). Hoe de ambtenaren van het grondbedrijf de raad manipuleren: 'We leggen mensen pas aan het eind van de rit echt berekeningen voor, als alle andere beslissingen al zijn genomen.'

7 januari 2022: Hoogleraar bestuursrecht Gerrit van der Veen constateert - terecht - de machtsmisbruik van de gemeente Amsterdam bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Lees zijn rapport.

9 januari 2022: NOS op 3: 'De overheid huurt de duurste advocaten om te procederen tegen eigen burgers'. Ook onze advocaten worden hier soms moedeloos van.

6 januari 2022: Het NRC - ‘Erfpachters in Amsterdam krijgen het mes op de keel’. Deze reactie 'woekerwinsten' op het artikel slaat de spijker op z'n kop.

2 januari 2022: A'damse woon en erfpachtvereniging - Dit is geen grap. Gemeente claimt echt het BSQ model kwijt te zijn. Rechter geeft ons gelijk, maar gemeente weigert alsnog te verstrekken. Zie het financiele model is zoek en het verzoek tot uitstel tot 14 januari 2022 in de uitspraak van het WOB verzoek van 28 april 2021.

9 december 2021: Interview in de telegraaf - Erfpacht verdienmodel voor de stad.

9 december 2021: De A'damse Woon en Erfpachtvereniging - Is de gemeenteraad juist geïnformeerd door het college?.

2 december 2021: De Telegraaf - Coalitiepartijen D66/GL/PvdA/SP willen niet spreken over onafhankelijk rapport van Berenschot.

Vandaag nog steeds actueel - 13 december 2019: Het Parool - FVD - Amsterdam maakt zich met nieuwe erfpachtregels schuldig aan misbruik.

25 november 2021: Belangwekkend en grondig onderzoek van Peter de Reus en Rob de Wildt naar het datamodel achter het Amsterdamse grondwaardebeleid: Het papieren huis van de Amsterdamse Erfpacht: demasqué van herbouwwaarde en buurtstraatquote.

12 november 2021: SEBA vraagt de wethouder in een email om in overleg te treden over de uitwerking van de pardonregeling.

10 november 2021: Het Parool - Amsterdamse erfpachters krijgen laatste kans op voordelige overstap.

10 november 2021: Nieuwe kans voor woningerfpachters om een overstapaanvraag te doen onder de overstapvoorwaarden van 2019. De raadsinformatiebrief.

10 november 2021: De Telegraaf - Makelaars waarschuwen woningbezitters. Afkoop erfpacht elk jaar duurder.

26 oktober 2021: EEN DOORBRAAK - De tweede kamer neemt met algemene stemmem drie moties aan voor een betere bescherming van erfpachters:
[Bekijk het debat van 11 oktober dat voorafging aan de stemmingen]

 • motie van Jaco Geurts (CDA) en Pieter Grinwis (CU) voor goed bestuur bij erfpacht. Zie de stemuitslag.
 • motie van Fahid Minhas (VVD) voor handelingskader voor gemeenten. Zie de stemuitslag.
 • motie van Fahid Minhas (VVD) om AFM te betrekken bij erfpacht. Zie de stemuitslag.

25 augustus 2021: De antwoorden op de vragen van Pieter Heerma (CDA) aan minister Ollongren n.a.v. het vernietigende Berenschot rapport.

22 augustus 2021: Zaanstad Nieuws - Gemeente moet berekening afkoop erfpacht nader toelichten

7 juli 2021: Het Parool - Opinie: ‘Het erfpachtstelsel heeft steeds meer weg van de toeslagenaffaire’

4 juni 2021: Het Parool - Deze deuk in bastion erfpacht is elke cent waard.

3 juni 2021: Pieter Heerma (CDA) en Eppink (JA21) stellen vragen in de tweede kamer aan de minister van Binnenlandse Zaken over het erfpacht onderzoek.

2 juni 2021: Het Parool - Heeft de erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad?.

1 juni 2021: NUL20 - Rapport Berenschot raakt fundamenten Amsterdamse erfpachtstelsel.

1 juni 2021: AT5 - Commissie kraakt consumentenbescherming erfpachters: "Het is ingewikkelder geworden".

1 juni 2021: De Telegraaf - Experts kraken grondbeleid Amsterdam en leggen bom onder erfpachtstelsel.

1 april 2021: College Amsterdam - Uit deze Raadsinformatiebrief blijkt dat de gemeente (eindelijk) actief 40.000 documenten gaat openbaar maken over de erfpachtvernieuwing en overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

24 maart 2021: De Volkskrant - Zaanstad laat zien hoe je betaalbare koopwoningen kunt bouwen.

16 maart 2021: College Amsterdam - Gewijzigde opzet van het college-onderzoek naar de toekomst van het erfpachtstelsel. Het college doet een eigen onderzoek naast het onderzoek dat is ingesteld door de raad.

5 maart 2021: NRC.nl - Laurens Lochtenberg - Is er sprake van misleiding van Amsterdamse erfpachters? SEBA, U dus als donateur, heeft financieel bijgedragen aan de advocaatkosten voor de WOB procedure.

10 februari 2021: Het Parool - Gemeente Amsterdam over treft Bernard! Amsterdam geeft geen huurkorting aan bedrijven in coronanood.

18 januari 2021: SEBA - Nieuw dieptepunt in de Erfpachtaffaire in Amsterdam.

31 december 2020: Trouw - Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer ziet in de toeslagenaffaire geen bedrijfsongeluk maar een falend systeem. 1:1 van toepassing op de erfpachtaffaire in Amsterdam

4 december 2020: Het gemeentebestuur maakte in april 2015 heimelijk beleid om SEBA monddood te maken. Dit blijkt uit de door de Telegraaf via een WOB procedure openbaar gemaakte documenten. Een gedeelte van dit beleid om ons te 'framen' kan nog altijd het daglicht niet verdragen en is zwartgelakt ...

4 december 2020: Pieter Omtzigt: Ja, ik vond het terecht dat je (Diederik Boomsma) die Erfpacht vergelijkt met de Kindertoeslagaffaire ....

oude berichten

© 2012-2024 | Created by Erik Verheul