Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Landelijke politiek

2014-02-07 Beantwoording Kamervragen over erfpacht
2013-06-19 Vereniging Eigen Huis - Kamervragen over erfpacht Amsterdam
2012-07-27 Het Parool - D66: kiezen tussen grond kopen of erfpacht
2012-05-15 Het Parool - Minister blijft af van erfpacht
2011-12-10 Geen beweging in erfpachtdossier
2011-12-02 Van Poelgeest - Waarom erfpacht in Amsterdam
2011-12-02 Ministerie van economische zaken landbouw en innovatie Bleker - Staatsbosbeheer op de waddeneilanden
2011-10-25 Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf erfpacht staatsbosbeheer aan Bleker
2009-06-08 Kamervragen over erfpacht in Amsterdam
2011-05-23 JPH Donner Pachtbeleid
2011-10-04 Brief SEBA aan vaste commissie BIZA

Amsterdamse politiek

2017-01-10 De Telegraaf - Cruciale steun aan erfpachtplan door VVD in Zuid, zie hier en hier.
2015-08-14 De Telegraaf - Dreigende taal PvdA
2015-08-12 Het Parool - VVD zit met een erfpachtdissident
2014-12-05 Schriftelijke vragen Shahsavari-Jansen zaak stichting SEBA tegen gemeente
2014-01-29 D66 Amsterdam rekent zich rijk met erfpacht
2014-01-28 Schriftelijke vragen Shahshavari uitspraak gerechtshof in hoger beroep in zaak SEBA tegen gemeente
2013-11-14 Van Poelgeest zet erfpachters op het verkeerde been
2013-11-13 De Telegraaf- Rookgordijn om erfpacht
2013-11-12 Het Parool - Erfpacht voor veel eigenaren omlaag
2013-07-04 Het Parool - Plan erfpacht gaat door
2013-06-20 Blog D66 Amsterdam Oost- Eerlijke eigen grond
2013-06-18 VVD Amsterdam stelt vijf ijzeren voorwaarden aan erfpacht
2013-06-09 SEBA geeft haar zienswijze op het voorstel van de gemeente voor de verbetering van het erfpachtstelsel
2013-06-06 De Telegraaf- PvdA ook ongelukkig met nieuwe erfpacht
2013-05-22 College doet voorstel tot verbeteringen erfpachtstelsel
2013-03-30 Het Parool - Gemeente eiste erfpacht op van teruggekeerde Joden
2013-03-21 Het Parool - Amsterdam ziet erfpacht als melkkoe
2013-03-21 Het Parool - Amsterdam verlaagt grondprijzen fors
2012-12-12 Financieel Dagblad - Geen inzicht in grondpositie gemeente
2012-10-09 Beerput bij Gemeente Amsterdam - de cijfers (1)
2012-05-29 Antwoord op vragen VVD over willekeur afkoop erfpacht Beethovenstraat
2012-05-14 Bestuurlijk standpunt erfpacht stadsdeel Zuid
2012-04-13 Het Parool - CDA hekelt erfpacht
2012-03-14 Gemeenteraad steunt erfpacht
2012-02-21 NMa onderzoekt erfpacht Amsterdam
2012-02-01 D66: Keuze erfpacht of eigen grond
2012-01-31 Afwikkeling dossiers aangesloten erfpachters Honnebier
2012-01-31 Afkoop erfpacht straks verboden
2012-02-17 Aanvullende schriftelijke vragen Van Drooge erfpachtzaak Honnebier
2012-02-17 Vragen Van der Ree erfpachtzaak Honnebier
2012-02-02 sv Canonherziening Beethovenstraat (DvdR)
2012-01-24 Banken waarschuwen gemeente over erfpacht
2011-12-21 Actualiseren stelsel Gemeenteraad Flap
2011-12-02 Van Poelgeest beantwoording vragen nieuwe criteria voor financiering particuliere erfpacht
2011-11-25 Vragen Van Drooge en Blommers inzake aftrekbaarheid erfpachtcanons bij residuele grondwaardebepaling
2011-11-16 Inspreken SEBA Raadcommissie BWK
2011-11-14 Van Poelgeest criteria van de nvb voor financiering van particuliere erfpachtrechten
2011-04-28 Wij doen alles goed-2
2010-12-16 Grondprijzenbrief-2011
2010-02-24 Het Parool - PvdA koop grond met particulier erfpacht op
2010-02-08 Inzet op herstel - Heroverwegingsoperatie 2010-2014 - verkoop erfpachtgrond
2009-12-16 Grondprijzenbrief-2010
2008-01-01 Brochure Erfpacht in Amsterdam de meest gestelde vragen over erfpacht
2007-01-01 Boek 111 jaar ERFPACHT in Amsterdam
2006-12-01 Grondprijzenbrief-2007
2006-09-01 Brochure Erfpacht in Amsterdam de baten van erfpacht
2006-08-01 Brochure Erfpacht in Amsterdam canonherziening einde tijdvak
2006-07-01 Brochure Erfpacht in Amsterdam dit moet u weten over erfpacht
2006-05-01 N. de Bruin-Erfpacht houdt Amsterdam leefbaar
2004-12-07 Vereenvoudiging erfpachtbeleid voor particuliere woonbestemming
2002-04-01 I. van Veen-Beheren of potverteren
2000-01-04 Eindrapportage 100 jaar erfpacht - operatie Groot onderhoud

SEBA in het nieuws

2017-01-09 Amsterdammer mag bezwaar indienen tegen erfpachtplannen: 'De gemeente moet horen dat we dit niet pikken'.
2015-08-22 Het Parool - Gemeente haalt waardestijging ten onrechte naar zich toe
2015-08-22 Het Parool - Waarde van huizen op erfpacht onzeker
2015-02-13 NRC - Erfpacht, alles wordt anders
2014-02-12 Het Parool - Afkopen erfpacht voor de rechter
2013-11-18 De Volkskrant - Tegenstand tegen plan erfpacht zwelt aan
2013-09-14 Financieel Dagblad - Eerlijk delen of de huiseigenaar uitgekleed (gratis registreren nodig)
2013-09-13 Financieel Dagblad - Hard tegen hard in gevecht om erfpachtreferendum (gratis registreren nodig)
2013-07-02 Het Parool - SEBA referendum op voorpagina van het Parool. Zie ook het vervolgartikel.
2013-06-28 Het Parool - Van Poelgeest slaat terug en speelt op de man
2013-06-26 Het Parool - Stop rampzalig erfpachtsysteem Van Poelgeest
2013-06-25 De Telegraaf - Aanpassing erfpacht in de knel
2013-06-06 De Telegraaf - Gemeente wint erfpachtproces
2013-05-31 Telegraaf-Verzet tegen nieuwe erfpacht neemt toe
2013-05-24 Amsterdamse erfpacht oneerlijk - SEBA op YouTube
2013-05-22 Het Parool - erfpacht blijft onaantrekkelijk
2012-09-20 De Echo - Gemeente is grondspeculant
2012-08-09 Commentaar op de bancaire richtlijn flnancierbaarheid erfpacht aan de minister
2012-08-09 Commentaar op de bancaire richtlijn flnancierbaarheid erfpacht aan de NVB
2011-06-12 De Telegraaf - Erfpachtdrama Erasmusbuurt
2011-10-12 De Telegraaf - Banken gaan stad dwingen
2010-12-02 PERSBERICHT SEBA
2010-11-13 Financieel Dagblad - Gemeente-Amsterdam-maakt-van-erfpachtcontracten-lucratieve-handel
2010-07-01 Financieel Dagblad - Plaats erfpacht onder toezicht van de AFM

Erfpacht in het nieuws

2016-12-23 Oplossingsrichtingen voor de Amsterdamse erfpachtkwestie
2016-12-20 De juridische voetangels van het Amsterdamse erfpachtbeleid op een rij
2016-12-06 'Vreemde procedures en verwarrende communicatie rond erfpacht'
2016-11-23 Blik op het nieuwe Amsterdamse erfpachtbeleid: de bezwaren op een rij
2015-08-07 De Telegraaf - Actie Erfpacht dhr. Herman van Wissen
2014-09-05 Financieel Dagblad - Erfpacht buiten de stad
2014-02-03 Het Parool - UVA verkoopt erfpachtgrond aan bewoners
2014-01-30 Het Parool - Erfpachtcontract deugt niet
2013-12-02 Het Parool - Grondmonopolie gemeente is aftands
2013-11-05 Financieel Dagblad - Landelijk ingrijpen vereist in Amsterdamse erfpacht
2012-12-17 Steeds minder erfpacht in de regio
2012-12-01 Erfpacht te duur door onjuiste berekeningswijze
2012-09-21 Financieel Dagblad - Banken maken van erfpacht groeischuld
2012-08-09 Meer duidelijkheid over particuliere erfpacht
2012-06-28 NMa onderzoekt erfpacht Amsterdam
2012-03-30 Afkoop Erfpacht Amsterdam Te Duur
2011-07-29 Spits - Erfpacht of aardappelen -- Erasmusbuurt
2011-06-22 Westerpost-Erfpachters-verenigt-u!
2011-02-19 Elsevier column Syb Winia
2010-03-03 De Volkskrant - Dwaas, geen hypotheek bij particuliere erfpacht
2010-02-17 De Volkskrant - Erfpachtcanon
2008-04-26 Het Parool - Punt-5
2008-04-25 Het Parool-Over erfpacht blijft 't doodstil
2008-04-24 Het Parool - Erfpacht is zakken vullen
2008-04-24 Het Parool - Erfpacht is handel
2006-09-23 Financieel Dagblad - Het euvel van de erfpacht
2006-07-12 De Volkskrant - Amsterdam duurste met erfpacht
2006-07-11 De Volkskrant - Erfpacht melkkoe voor gemeente Amsterdam
2006-07-01 Vereniging Eigen Huis - Erfpacht niet van deze tijd
2005-05-01 I. van Veen-Erfpacht, helemaal zo gek nog niet
2005-01-01 Rob de Wildt - Weg met de erfpacht
2001-02-17 De Volkskrant - Straks maakt het geld hier de dienst uit

Onderzoek

2013-12-16 Erfpacht bij gebiedsontwikkeling: publieksvriendelijke voorwaarden helpen
2012-06-27 Gemeentelijk erfpachtvoorstel vaak niet geaccepteerd, rapport van de rekenkamer
2012-06-04 Aankondiging rekenkameronderzoek mogelijkheid verlengde afkoop erfpachtrecht
2010-01-01 Oratie prof. dr. M.K. Francke uva - casametrie
2007-01-01 De invloed van erfpacht op de verkoopprijzen van woningen in amsterdam - W.J. de Goeij
2006-07-01 Rob de Wildt RIGO Research en Advies Kavel-te-huur kavel-te-duur
2005-12-16 Onderzoek naar functioneren van dienst beheer erfpacht
2003-07-01 School of Real Estate - Het vaststellen van canonpercentages
2003-03-17 Breedveld - Argumenten voor afschaffing van de Rotterdamse erfpacht
2003-03-01 Rigo iov Vereniging Eigen Huis - transparantie gemeentelijk grondprijsbeleid voor koopwoningen
1996-01-01 Gemeentebelastingen-onderzoek naar de invloed van erfpacht op verkoopcijfers

SEBA nieuwsbrieven, flyers, presentaties etc.

2019-11-23 SEBA-nieuwsbrief 4
2019-03-17 SEBA-nieuwsbrief 3
2018-01-30 SEBA-nieuwsbrief 2
2011-07-07 Slides presentatie Erasmusbuurt
2011-07-07 Flyer-erfpachtbijeenkomst
2010-09-09 SEBA-nieuwsbrief 1

In dit archief vindt u artikelen, video's en documenten die u een beeld geven over hoe in Nederland over erfpacht wordt gedacht.

© 2012-2023 | Created by Erik Verheul