Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Oude berichten uit "De laatste ontwikkelingen" rubriek

18 december 2017: Het antwoord van de minister op ons vernietigingsverzoek. Let op de sterke argumentatie bij Procedureel en bij de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Helaas staat geen beroep open....

18 december 2017: PERSBERICHT: Stichtng Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) wederom in cassate bij de Hoge Raad.

15 november 2017: De gemeente - Zaterdag 18 november 2017: Informatiemarkt eeuwigdurende erfpacht.

9 november 2017: Het Parool - Amsterdamse Erfpachtpartij gaat verder onder het CDA.

19 oktober 2017: Amsterdamse Woon- en Erfpachtpartij in het nieuws. Lees hierover in De Telegraaf en Het Parool

16 oktober 2017: Het Parool - 'Particulier erfpachtcontract mag niet eenzijdig worden aangepast'

19 juli 2017: Gemeente - Dit jaar worden erfpachtrechten gecontroleerd in Amstel III, Sloterijk II en Amstel business Park Zuid, De Heining en de Papaverhoek. Dat staat in het Handhavingsprogramma erfpachtbepalingen 2017.

12 juli 2017: Gedeputeerde Staten wijst ons verzoek tot Schorsing en vernietiging erfpachtbesluiten af. Zie deze brief.

1 juli 2017: SEBA vraagt schorsing en vernietiging van de erfpachtbesluiten aan. Zie bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

1 juli 2017: Het Parool - Van der Burg wekte wrevel, maar stónd wel ergens voor. Maar de enige echte man van de wedstrijd is Diederik Boomsma.

29 juni 2017: De Volkskrant - Ontgoocheling en enthousiasme in Amsterdam: raad stemt in met afkoop eeuwigdurende erfpacht.

29 juni 2017: Het Parool - Lees terug: Dit was het debat over de nieuwe erfpachtplannen.

29-juni 2017: Het Parool - Nieuw erfpachtstelsel, een historisch besluit met een kater.

28 juni 2017: Het Parool - Seba verliest kort geding: geen referendum over erfpacht.

27-juni 2017: De Verontruste Erfpachters Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Erfpachters vragen om schorsing en vernietiging van het erfpachtbesluit.

26 juni 2017: AT5 video - 'Geloofwaardigheid D66 staat op het spel vanwege erfpachtreferendum'.

26 juni 2017: Het Parool - Seba kondigt kort geding aan over referendum erfpacht.

24 juni 2017: De Telegraaf - Hoogleraar: stad schendt rechten.

23 juni 2017: GroenLinks - Afblazen referendum kan écht niet.

22 juni 2017: AT5 video, Koen de Lange - 'Blijkbaar leven we in een bananenrepubliek'.

22 juni 2017: AT5 video - Raad verkeerd geinformeerd over erfpacht referendum.

21 juni 2017: De Volkskrant - Toch geen referendum over nieuw erfpachtstelsel in Amsterdam.

21 juni 2017: Trouw - Referendum erfpacht Amsterdam van tafel, oppositie verbijsterd.

21 juni 2017: De Telegraaf - Erfpachtreferendum Amsterdam geblokkeerd.

21 juni 2017: Het Parool - Een referendum over de vernieuwing van de erfpacht kan niet gehouden worden. Dat heeft de referendumcommissie geadviseerd.

20 juni 2017: Het Parool - Referendum moet bekritiseerde plannen blokkeren.

15 juni 2017: RaboResearch - Naar een effectief en rechtvaardig erfpachtstelsel.

31 mei 2017: De Telegraaf - Oppositie Amsterdam eist herberekening erfpacht en bewonersgroep kondigt claim aan van 1 miljard.

31 mei 2017: 33 Insprekers op de Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening

30 mei 2017: VEH - Omdat de voorwaarden eenzijdig worden verslechterd, gaat Vereniging Eigen Huis onderzoeken of dit juridisch als onredelijk kan worden aangemerkt. Als daar sprake van is, maakt de vereniging dit aanhangig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

30 mei 2017: PvdA dient initiatiefvoorstel erfpacht in.

30 mei 2017: Nederlandse Vereniging van Banken - Impact wijzigingen erfpachtsysteem nog niet te bepalen.

30 mei 2017: De Telegraaf - VEH torpedeert nieuw erfpachtplan.

29 mei 2017: Her Parool/opinie - 'Willekeur regeert bij afkoop erfpacht'.

21 mei 2017: De Telegraaf - Opstand in Amsterdam.

20 mei 2017: Diederik Boomsma spreekt live op de demonstratie voor een eerlijker erfpachtstelsel in Amsterdam.

20 mei 2017: AT5 - Erfpachters worden tegen elkaar uitgespeeld.

11 mei 2017: SEBA voert de druk verder op met een referendumverzoek.

9 mei 2017: Het Parool - erfpacht: 1 op de 3 komt in voordeligste erfpacht.

9 mei 2017: De gemeente - De rekentool is terug.

2 mei 2017: De Telegraaf - Te weinig toezicht op erfpachtdeal.

28 april 2017: De NRC - Wethouder Van der Burg: ‘Ik sta 100 procent achter dit erfpachtvoorstel’.

25 april 2017: De Telegraaf - VEH in actie tegen erfpachtplan.

25 april 2017: De NRC - Goes is wel blij met erfpacht.

24 april 2017: De NRC - Amsterdam past regels erfpacht aan na kritiek.

22 april 2017: Het Parool - Het erfpachtverzet hijst de stormbal. SEBA overweegt mee te doen aan de oprichting van een 'erfpachtpartij'.

21 april 2017: AT5 - College past erfpachtplan aan, belangenclub is woedend. Zie de video.

21 april 2017: De Volkskrant - Amsterdam bereikt akkoord over erfpacht, belangenvereniging 'ontzettend boos'.

21 april 2017: De Telegraaf - Akkoord erfpachtstelsel Amsterdam.

19 april 2017: De financiele bijsluiter wordt op de Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening aangeboden door de Verontruste Erfpachters Amsterdam.

6 april 2017: Binnenlands Bestuur Gemeenteraad verlaagt minimum canon percentage.

5 april 2017: video Samenvatting van de Nacht van de Erfpacht, voorbereidende Bestuurscommissie stadsdeel Zuid.

5 maart 2017: Van een actieve erfpachter - lees dit rapport Woekererfpacht Amsterdam. Samenvatting: nieuw erfpachtstelsel is een woekerpolis met een kostenstijging van gemiddeld 87%

29 februari 2017: Het Parool - VVD-lid voert campagne tegen erfpachtplan.

24 februari 2017: Het NRC - Discussie over erfpacht is politieker dan ooit.

24 februari 2017: CDA stelt Kamervragen over erfpacht.

23 februari 2017: De Telegraaf - Nieuw erfpacht-pact in de raad van Amsterdam.

19 februari 2017: De gemeente zet de rekentool uit. U kunt niet langer berekenen wat de erfpachtplannen u gaan kosten.

19 februari 2017: NOS - 'Huiseigenaren Amsterdam hebben recht op duidelijke afspraken'

19 februari 2017: NOS - Succes!? Amsterdammers kraken erfpachtplan, gemeente bekijkt aanpassing of toch niet, Financieel Dagblad - Inspraakreacties leiden tot aanpassing hervormingsplan erfpacht Amsterdam.

19 februari 2017: De inspraak van SEBA tegen het overstapvoorstel met bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

19 februari 2017: VANDAAG de laatste dag van de inspraak. Een Russische huurder stuurde ons haar bijdrage en constateert dat wat hier gebeurt in Rusland niet kan. En hier het relaas van een particuliere verhuurder.

18 februari 2017: De inspraakreactie van de door SEBA ingestelde Marktwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht.

15 februari 2017: De Volkskrant - Welgesteld oproer tegen de erfpacht.

13 februari 2017: Oud nieuws, nu actueel D66 vraagt om de invoering van de BSQ.

12 februari 2017: Oproep aan het stadsdeel om op te komen voor de belangen van erfpachters in Zuid.

10 februari 2017: Het Parool - Amsterdamse huizenbezitter koopt erfpacht niet af.

9 februari 2017: Waar wij al bang voor waren, wij ontvangen een afwijzing van het Europese hof.

9 februari 2017: Moorman (PvdA) - Erfpacht kan eerlijker en transparanter dan huidige voorstel

8 februari 2017: Hier is de weergave van de vergadering van de Raadscommissie met erfpacht op de agenda, die gelegenheid bood om stoom af te blazen, want beslist werd er niets. Pas op want het is een middagvullend programma, maar toch de moeite waard. Want er waren 34 uitstekende insprekers!

3 februari 2017: Particuliere verhuurders - Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam verdrijft middeninkomens uit de stad, het gaat om ca. 100.000 huurwoningen!

3 februari 2017: Vereniging Eigen Huis - VEH: erfpacht Amsterdam veel te duur door systeemfouten en lees het rapport.

2 februari 2017: 72 bezwaren tegen de overgangsregeling met dank aan Jan Schrijver.

2 februari 2017: Zo worden de vragen van de bezoekers van het klantenpanel beantwoord: Klantenpanel vragen en antwoorden (ontvangen op 2 februari)

1 februari 2017: De VVD komt in beweging, zie VVD wil duidelijkheid over effecten overstapregeling erfpacht.

1 februari 2017: Moorman (PvdA) stelt Vragen over de bijzondere korting voor overstappers in 2017, het verlies voor de gemeente nu de verouderingsfactor vervalt en andere vragen.

31 januari 2017: Dick Terlingen, oud-voorzitter van de Stichting Sportstad Amsterdam, beschuldigt de gemeente van mega fraude met erfpachtgelden.

31 januari 2017: Het Parool - Dit is wat we weten over het nieuwe erfpachtstelsel

31 januari 2017: De Telegraaf - Erfpacht leidt tot woede.

31 januari 2017: Amsterdammers pikken het niet langer. Demonstratie voor de Stopera. Zie AT5 nieuws vanaf 3:30 min. en hier. Na de demonstratie stroomt de Stopera vol en botsen op een gesloten deur.

30 januari 2017: TROS Radar - SEBA en NLVE over onbetaalbare erfpacht, vanaf 19:47 min.

29 januari 2017: AT5 - Boze erfpachters gaan demonstreren.

28 januari 2017: NPO1 - Een vandaag vanaf 14:46 min.

28 januari 2017: Nu.nl - 'Gemeente Amsterdam weet te weinig van erfpacht'

28 januari 2017: Het NRC - ‘Nog één vervelende rekening’

26 januari 2017: Het Parool - 'Het nieuwe erfpachtplan bevat weeffouten'

25 januari 2017: SEBA stuurt Eric van der Burg deze E_MAIL over de extreem nivellerende buurtstraatquote.

24 januari 2017: Dichtbij - NA 50 JAAR BETALEN DE STAD UITGEJAAGD DOOR GEMEENTE

23 januari 2017: Pakhuis De Zwijger - Eeuwigdurende erfpacht, zie het videoverslag.

21 januari 2017: AT5 - Wethouder Eric van der Burg spreekt met een oproep aan AT5 tot HOOR en WEDERHOOR.

20 januari 2017: Medische hulpstukken uitgeven in erfpacht.

19 januari 2017: Commotie tijdens een commissievergadering en de nieuwjaarsborrel van de VVD. Zie het videoverslag van burgers bijten van zich af en de voorpagina van Het Parool.

19 januari 2017: Peter Jager en Eduard de Geer sturen een open brief naar de gemeenteraad met hier de samenvatting.

18 januari 2017: Het NRC - Eeuwige erfpacht - wie kan dat betalen? of hier.

17 januari 2017: D66 raadslid Joris van Osselaer wordt na 2 jaar wakker, en constateert dat zijn wethouder Udo Kock samen met VVD'er Eric van der Burg de boel belazerd heeft. Hij stelt nu vragen aan het college. Hij verwijst naar dit rapport. Zie ook De Telegraaf: Erfpachtvernieuwing eist ook slachtoffers.

14 januari 2017: Het Parool - 'Eeuwigdurende erfpacht is schijnvertoning van gemeente'

14 januari 2017: Het Parool - Van der Burg heeft 'paniek' over erfpachtplannnen 'onderschat'

11 januari 2017: Vereniging Eigen Huis - erfpachtstelsel eerst onderzoeken. Op het rapport Eeuwigdurende erfpacht - Een worsteling in Amsterdam 2.0 had de gemeente al afwijzend gereageerd.

10 januari 2017: Cruciale steun aan erfpachtplan door VVD in Zuid, zie hier en De Telegraaf - hier en hier.

10 januari 2017: Het Parool - 'Het lijkt alsof de gemeente het liefst meteen wil cashen'

10 januari 2017: Het Parool - Erfpachtdeskundige: 'Zonder korting is afkopen heel nadelig'

10 januari 2017: Amsterdam maakt overstapregeling erfpacht bekend

9 januari 2017: Onze voorzitter, Koen de Lange op AT5 - Amsterdammer mag bezwaar indienen tegen erfpachtplannen: 'De gemeente moet horen dat we dit niet pikken'. Dien uw bezwaar vóór 20 februari hier in.

9 januari 2017: De rekentool is beschikbaar. Let op! De uitkomsten zijn niet gecorrigeerd voor inflatie. Als de nieuwe canon bijvoorbeeld €6.139 wordt en het nieuwe tijdvak vangt aan in 2053 dan groeit dat bedrag door indexatie (1,88%) tot €12.003. Hier is een tool om het voor u zelf uit te rekenenen.

7 januari 2017: Het Parool - Kritiek op plan nieuwe erfpacht: 'we moeten de grond niet gratis weggeven'

6 januari 2017: Hier het persbericht van het Actiecomité Verontruste Erfpachters Amsterdam met berekeningen van de extreme kosten voor de Amsterdamse erfpachter bij een overstap.

6 januari 2017: De gemeente heeft het Inspraakdocument Overstapregeling voor bestaande erfpachters in Amsterdam gepubliceerd. Alleen, de grondprijsberekening is uitgesloten van inspraak!

5 januari 2017: Vandaag heeft de gemeente haar plannen voor de overstap van potentieel 120.000 bestaande erfpachtrechten naar eeuwigdurende erfpacht bekendgemaakt. Zie de site van de gemeente Hoe worden de kosten berekend bij overstap? Jammer dat de de rekentool niet toegankelijk is. Ook geeft de politiek niet aan welk doel zij zich zelf heeft gesteld. Is de overstap van 10% van de erfpachters een succes? Of pas bij meer dan 80%? Tot 19 februari kunt u van de inspraak mogelijkheid gebruikmaken. Zie ook Het Parool - Amsterdammers kunnen kiezen voor eeuwigdurende erfpacht met onze reactie over een referendum.

5 januari 2017: De gemeente wijst de voorstellen van de door SEBA aangestelde Markwaardecommissie af. Zie hier de reactie en hier het MWC rapport met hier de samenvatting.

5 januari 2017: De zaak bij hof Den Haag na terugverwijzing door de Hoge Raad is voor pleidooi geplaatst op 20 maart a.s. om 13.30 uur. Onze zaak ten aanzien van de AB2016 staat op de rol van 24 januari voor conclusie van antwoord. Van het Europese Hof hebben wij nog geen bericht ontvangen.

13 oktober 2016: Het NRC - Waarom staan de erfpachters niet voor het stadhuis?

8 september 2016: Het Parool, Gemeente wil cashen bij huiseigenaren door Koen de Lange met hier het volledige artikel

8 juli 2016: Het Parool - Nieuw systeem van erfpacht: 'Geen tikkende tijdbom meer' volgens Joris van Osselaar (D66).

23 juni 2016: Het Parool - 'Historische'herziening erfpachtstelsel beklonken. Een deelbesluit alleen voor nieuwbouw.

23 juni 2016: Gemeente bevestigt dat het nog te nemen besluit over de overstapregeling referendabel is. Zie dit document op pagina 9 onder 'Referendum'.

23 juni 2016: Nieuw erfpachtstelsel voor nieuwbouw een feit (nieuwe link dd. 3 november)

20 juni 2016: Een essay over het absurde rentepercentage dat de gemeente haar erfpachters in rekening wil brengen.

15 juni 2016 - De commissie Brenninkmeijer presenteert zijn rapport met achtergrondrapportage.

6 juni 2016: Het Parool - Sociaal huren in centrum niet duurder. Hiervoor kunnen wél begrijpelijk afspraken worden gemaakt. €215 per m2 en €49 tot €284 per m2 bijbetalen bij verkoop of dure verhuur.

27 mei 2016: Gemeente publiceert voorbeeld berekeningen erfpacht. Lees dit en huiver!

27 mei 2016: Amsterdam kiest voor eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw vanaf 1 juli. Zie hier het bericht en hier het wel zeer eenzijdige contract.

25 mei 2016: Het Parool - Amsterdams erfpachtplan te ingewikkeld en te duur.

9 mei 2016: Het Parool - Erfpachtregels mogen veranderd

31 maart 2016: SEBA verstuurt deze inspraakbrief waaruit blijkt dat maar liefst 34 punten van de AB2016 niet consumentvriendelijkheid zijn.

5 februari 2016: Het Parool - In de rubriek Het Laatste Woord roept SEBA met dit artikel de politiek op nu eindelijk met de erfpachters zelf te gaan praten.

4 februari 2016: SEBA stuurt deze Borgersbrief als reactie op het advies van de Advocaat Generaal aan de Hoge Raad. Zie ook Onze rechtszaken voor de tekst van ons persbericht.

2 februari 2016: Videoverslag Vergadering Technische sessie cie RO - Rapport van de marktwaardecommissie; de commissie legt uit.

1 februari 2016: Videoverslag van de discussie van de Marktwaardecommissie in PakHuis de Zwijger met het publiek.

22 januari 2016: Trouw - Andere erfpacht maakt niemand blij

22 januari 2016: Het Parool - Overstapkosten nieuw erfpachtsysteem blijven vaag

22 januari 2016: De gemeente komt met een persbericht Persbericht: eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw in Amsterdam waarin wordt gerekend met 1% afwaardeling van de grondprijs voor het waardeverlies door de beperkingen van de erfpacht.

12 januari 2016: Interview met Koen de Lange op AmsterdamFM.

8 januari 2016: De reactie van de NRC op het rapport van de marktwaarde-commissie.

6 januari 2016: De reacties van De Telegraaf, de Volkskrant en Het Parool op het onderzoek van de marktwaarde-commissie.

6 januari 2016: Persbericht van SEBA n.a.v. het uitbrengen van het rapport van de Marktwaardecommissie. Het rapport van de marktwaardecommissie kunt u hier downloaden met hier de samenvatting.

18 december 2015: Het Parool - Grondprijzen in Amsterdam gaan door het dak. Gemeente grootste speculant (SEBA).

2 november 2015: Hier de brief die SEBA aan het college en de raad hebben gestuurd over het erfpacht referendum.

28 oktober 2015: Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Zie hier de videoregistratie.

27 oktober 2015: De Balie - Stadsgesprek: Erfpacht in Amsterdam. Zie hier de videoregistratie met o.a. de wethouder Eric van der Burg en onze voorzitter Koen de Lange. En hier Het Parool.

26 oktober 2015: Het Parool - Expert kraakt ook nieuwe opzet ´De rijken betalen niet mee´

12 oktober 2015: Het Parool - Vereenvoudiging erfpacht loopt vast

9 oktober 2015: Het Parool - Stad zuinig met erfpacht
Het college maakt een overstap wel heel onaantrekkelijk.

25 september 2015: Erfpacht op de schop, een discussie tussen politicie, specialisten en onze voorzitter in Pakhuis de Zwijger. Hier is de opname.

25 september 2015: Meer gemeenteschuld Amsterdam door tegenvallende opbrengst erfpacht

24 september 2015: De Verening Eigen Huis vraagt de wethouder in een briefde erfpachter bij de vernieuwing te betrekken en heeft gefundeerde kritiekop het voorstel van de grondwaarde commissie.

24 september 2015: SEBA: huizenkopers moeten erfpacht niet voor vijftig jaar afkopen, interview met Koen de Lange

24 september 2015: Het Parool - Gemeente wil dat meer Amsterdammers erfpacht gaan afkopen

22 augustus 2015: Het Parool - Waarde van huizen op erfpacht onzeker

22 augustus 2015: Het Parool - Gemeente haalt waardestijging ten onrechte naar zich toe

14 augustus 2015: De Telegraaf - Dreigende taal PvdA

12 augustus 2015: Het Parool - VVD zit met een erfpachtdissident.

6 augustus 2015: De bewoners van Buitenveldert verzetten zich tegen het plan van de gemeente om de grond nog een keer te betalen. Op 12 augustus is de bijeenkomst. Zie het stadsblad hierover en dit artikel.

27 juli 2015: SEBA vertegenwoordigt nu 700 erfpachtrechten.

17 juli 2015: de Gondwaardecommissie geeft antwoorden op 'technische' vragen.

28 juni 2015: SEBA benoemt de fouten van de Grondwaardecommissie in een e-mail aan de wethouder.

27 juni 2015: SEBA formuleert een aantal vragen n.a.v. het advies van de Grondwaardecommissie.

18 juni 2015: De Grondwaardecommisie presenteert haar advies aan de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.

20 februari 2015: Amsterdam benoemt Grondwaardecommissie

6 februari 2015: SEBA verstuurt deze brief aan de grondwaardecommissie waar SEBA niet in is vertegenwoordigd. Wij wachten in spanning het definitieve startdocument en de samenstelling van de grondwaardecommissie af.

14 januari 2015: SEBA start actie om onterecht betaalde erfpacht canon terug te vorderen. U kunt dit formulier afdrukken en invullen of hier downloaden om de teveel betaalde indexatie terug te vragen.

8 december 2014: SEBA stuurt deze brief naar College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam over de plannen voor de eeuwigdurende erfpacht. Zie hier het persbericht.

5 december 2014: Wat vindt de gemeente zelf van de uitspraak in hoger beroep. Lees hier het antwoord op vragen van mw. Shahsavari-Jansen (CDA).

20 november 2014: Gemeetesite, Vernieuwing erfpachtstelsel

11 oktober 2014: Het Parool - Van der Burg Huis op erfpacht daalt in waarde

2 oktober 2014: Het Parool - Tarief erfpacht toch omhoog.

2 oktober 2014: De Telegraaf - Raad wil geen onbetrouwbare overheid zijn

1 oktober 2014: Het Parool - Gemeente rekent zich arm bij bepalen canon

19 september 2014: Het college van Amsterdam wil de erfpachtprijs op de valreep met maar liefst 55 procent verhogen en een drempel percentage van 3,00 procent invoeren. SEBA roept alle erfpachters op hier tegen in het geweer te komen. Zie deze oproep.

15 juli 2014: Het Parool: Onzekerheden rondom erfpacht leiden tot domper voor huizenmarkt

12 juni 2014: D66, SP en VDD zijn er uit; Huiseigenaren kunnen erfpacht voortaan voor altijd afkopen. Zie het akkoordop de Parool site.

15 april 2014: Talk of the town #60: De toekomst van Amsterdamse erfpacht. Vertel de beleidsmakers en politici wat er moet veranderen.

8 mei 2014: De gemeente stelt de canonpercentages en afkooppercentageopnieuw vast en vindt dat ze geen rekening hoeft te houden met de lage marktrente. Dat alles op basis van een B&W besluit uit 2006.

4 april 2014: Vereniging Eigen Huis roept de aanstaande collegepartijen op om in de komende periode vaart te maken met een nieuw erfpachtsysteem. Zie deze brief.

1 april 2014: Laatste woord Parool 1 april 2014 - Er moet een geheel nieuw en beter erfpachtplan komen

30 maart 2014: Brief intrekken raadsbesluit erfpachtreferendum

29 maart 2014: Het Parool - Huis op eigen grond niet zaligmakend, "Maar dan wel een publieksvriendelijke vorm, die duidelijk is over de toekomstige canon. Nu kan het nog een tikkende tijdbom zijn."

28 maart 2014: Het Parool: Experts kraken erfpacht stad

27 maart 2014: B&W trekt nieuw erfpachtstelsel in en Erfpachtplan Amsterdam van de baan

19 maart 2014: Gemeenteraadsverkiezingen: de PvdA is niet langer de grootste partij

12 maart 2014: De Telegraaf - Erfpacht wankelt met D66 in stadsbestuur

12 maart 2014: Het Parool - Twee mille erfpacht, dat is toch asociaal

25 februari 2014: Het Parool - Erfpacht, daar komen we voorlopig niet van af...

30 januari 2014: Het Parool - Erfpachtcontract deugt niet - Wat zal het oordeel van de Nederlandse banken zijn over het voorstel waar de gemeente mee komt? Zie ook de site van de Nederlandse Vereniging van Banken met de titel OVERHEID KAN ERFPACHTERS BETER BESCHERMEN

29 januari 2014: De gemeente komt met beleid voor het controleren van de deskundigenrapporten.

20 december 2013: Het referendum verzoek is definitief, zie dit raadsbesluit

20 december 2013: Het Parool - Geen kooprecht bij erfpacht

10 december 2013: Erfpachtvernieuwing in Amsterdam

2 december 2013: Parool - Grondmonopolie gemeente is aftands of Tijd om het grondmonopolie af te breken

29 november 2013: Parool - Geheim agentje spelen om erfpacht

29 november 2013: Parool - Aangifte na afluisterrel

28 november 2013: Koen de Lange doet namens zichzelf en SEBA aangifte van belediing door de vertegenwoordigers van de PvdA en GL.

27 november 2013: AT5 - Afluisteren burgers gewoon foute actie

24 november 2013: AT5 - Referendum over erfpacht dreigt te mislukken

21 november: De Telegraaf - Nieuwe erfpacht wel veel duurder

18 november 2013: Volkskrant - Tegenstand tegen plan erfpacht zwelt aan

15 november 2013: NRC - Referendum erfpacht onmogelijk gemaakt

14 november 2013: Van Poelgeest zet erfpachters op het verkeerde been

13 november 2013: De Telegraaf - Rookgordijn om erfpacht

12 november 2013: Erfpacht voor veel eigenaren omlaag. Zie dit artikel van het Parool of de op de website.

11 november 2013: Tussenstand vernieuwing erfpacht Amsterdam. Hier de brief van Van Poelgeest aan de gemeenteraad met het onderzoek en een vergelijking met de huidige situatie.

5 november 2013: CDA vraagt om voor het refendum te stemmen in Stop de verplichte erfpacht in Amsterdam!

16 oktober 2013: Het Erfpachtdebat was een succes. Zie hier een verslag op AT5 (halverwege na het dance event).

5 oktober 2013: SEBA maakt bekend dat het haar kort geding voor het laten meetellen van de eerste 2900 stemmen voortzet. Het geding dient 25 oktober voor de rechter.

4 oktober 2013: De gemeente maakt bekend dat genoeg geldige stemmen zijn geteld voor het inleidend referendumverzoek (stap 2 van 3).

3 oktober 2013: Het Parool, Nieuwe redding erfpachtreferendum

2 oktober: de gemeente stuurt 1000 brieven naar stemmen die niet meetellen omdat de gegevens niet compleet zijn. Zie deze video.

12 september 2013: SEBA kondigt kort geding aan tegen uitsluiting door gemeente van 2.929 ondersteuningen voor referendum erfpacht. Zie bijgaande brief die is uitgegaan naar Van der Laan.

11 september 2013: De burgemeester legt uit waarom hij vindt dat de eerste 2900 stemmen niet meetellen. Zie deze video.

10 september 2013: College dreigt referendum te torpederen. Zie het artikel 'Formeel correct, maar kinderachtig' in Het Parool.

9 september 2013: College wil 2900 stemmen ongeldig verklaren. Zie dit artikel in Het Parool.

7 september 2013: Ook Eric van der Burg, VVD leider gemeenteraad, steunt het referendum. Zie dit artikel van Het Parool.

5 september 2013: VVD Amsterdam-Zuid steunt referendum erfpacht

2 juli 2013: SEBA referendum op voorpagina van Het Parool. Zie ook het vervolgartikel.

23 juni 2013: SEBA nu ook op Facebook. 'Like' ons en deel onze pagina met vrienden en bekenden.

21 juni 2013: CDA eerste politieke partij die ons erfpacht referendum Amsterdam steunt. Zie hier.

9 juni 2013: SEBA geeft haar zienswijze op het voorstel van de gemeente op de nieuwe erfpachtvoorwaarden Amsterdam dd 22 mei 2013 met begeleidende brief.

5 juni 2013: De rechtbank doet uitspraak op onze bodemprocedure in eerste aanleg.

28 mei 2013: Rekenkamer Amsterdam onderzoekt rechtmatigheid erfpacht niet. Zie de alinea 'Beslissing rechtmatigheidonderzoek' op pagina 3 van dit rapport. Zie ook deze reactie van het CDA op de constatering in het rapport dat de erfpachtherzieningen tot 2010 in ieder geval niet aan de regels voldeden.

24 mei 2013: Amsterdamse erfpacht oneerlijk - SEBA op YouTube

22 mei 2013: Het Parool - erfpacht blijft onaantrekkelijk

22 mei 2013: College doet voorstel tot verbeteringen erfpachtstelsel

24 april 2013: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de tiende keer aangehouden, nu tot 5 juni.

29 mei 2013: U bent uitgenodigd om donderdag 30 mei vanaf 19.00 uur een consultatie bij te wonen over de vernieuwde erfpacht aan de Weesperstraat 113. Wethouder Van Poelgeest en het hoofd bureau erfpacht, Van Ginneken, zijn daar present.

31 maart 2013: Brief aan 7.790 erfpachters over verlengde afkoop erfpacht. Zie hier%20voor%20verdere%20informatie.

13 maart 2013: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de negende keer aangehouden, nu tot 24 april.

30 januari 2013: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de achtste keer aangehouden, nu tot 13 maart.

19 december 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de zevende keer aangehouden, nu tot 30 januari 2013.

21 november 2012: Speech van onze voorzitter voor het politiek café dd. 20 november.

7 november 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de zesde keer aangehouden, nu tot 19 december.

27 september 2012: Wel aanmaningen maar geen incassomaatregelen SEBA-aangeslotenen bij betaling oude canon.

16 november 2012: Uitnodiging: dinsdagavond 20 november 19:00 Avond over erfpacht

26 september 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de vijfde keer aangehouden, nu tot 2 november.

17 augustus 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de vierde keer aangehouden, nu tot 26 september.

9 augustus 2012: Meer duidelijkheid over particuliere erfpacht

5 juli 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de derde keer aangehouden, nu tot 15 augustus.

28 juni 2012, Het FD: NMa onderzoekt erfpacht Amsterdam

27 juni 2012, Het Parool: Amsterdam vraagt vaak te veel erfpacht. Zie hier het rapport van de rekenkamer.

29 mei 2012: De rechtbank heeft wederom onze bodemprocedure aangehouden, nu tot 4 juli.

14 mei 2012: Het stadsdeel Zuid verzoekt B&W om betere en transparante voorwaarden waaronder het recht op de gunstige verlengde afkoop voor lopende erfpachtcontracten. Zie hier.

12 april 2012: Zoals we al verwachtten is het vonnis inzake SEBA/Amsterdam aangehouden. De zaak staat nu voor vonnis op de rol van 23 mei 2012.

29 maart 2012: De deelraad Zuid neemt motie aan met het verzoek aan de rekenkamer van Amsterdam ook onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de canonherzieningen. Zie dit persbericht.

29 maart 2012: De gemeente wijst ons erop dat een volmacht niet overgaat van de vorige naar de huidige erfpachter. Als nieuwe huiseigenaar moet u zich dus bij SEBA aanmelden als u uw rechten niet wilt verliezen.

13 maart 2012: VVD en CDA Amsterdam hebben een meldpunt aangekondigd waar ze alle ellende die huiseigenaren rond erfpacht ervaren willen verzamelen. Eind dit jaar wil men een zwartboek met alle problematiek aanbieden aan wethouder Van Poelgeest. SEBA ondersteunt deze aktie. Stuur hier een mail aan de politiek met uw ervaringen. Een aangrijpend voorbeeld dat wij al hadden ontvangen vindt u hier.

8 maart 2012: De gemeente bevestigt dat AB1994 erfpachters die 'verlengd' willen afkopen niet nu al moeten beslissen wanneer zij dat gaan doen.

23 februari 2012: de advocaten van SEBA hebben in een pleidooi voor de rechtbank van Amsterdam duidelijk gemaakt dat de gemeente zo niet mag herzien. De rechtbank denkt op zijn vroegst op 11 april 2012 uitspraak te doen. Wij verwachten dat er hoger beroep volgt omdat de belangen voor beide partijen groot zijn.

© 2012-2023 | Created by Erik Verheul