Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort


Oude berichten uit "De laatste ontwikkelingen" rubriek

13 oktober 2016: Het NRC - Waarom staan de erfpachters niet voor het stadhuis?

8 september 2016: Het Parool, Gemeente wil cashen bij huiseigenaren door Koen de Lange met hier het volledige artikel

8 juli 2016: Het Parool - Nieuw systeem van erfpacht: 'Geen tikkende tijdbom meer' volgens Joris van Osselaar (D66).

23 juni 2016: Het Parool - 'Historische'herziening erfpachtstelsel beklonken. Een deelbesluit alleen voor nieuwbouw.

23 juni 2016: Gemeente bevestigt dat het nog te nemen besluit over de overstapregeling referendabel is. Zie dit document op pagina 9 onder 'Referendum'.

23 juni 2016: Nieuw erfpachtstelsel voor nieuwbouw een feit (nieuwe link dd. 3 november)

20 juni 2016: Een essay over het absurde rentepercentage dat de gemeente haar erfpachters in rekening wil brengen.

15 juni 2016 - De commissie Brenninkmeijer presenteert zijn rapport met achtergrondrapportage.

6 juni 2016: Het Parool - Sociaal huren in centrum niet duurder. Hiervoor kunnen wél begrijpelijk afspraken worden gemaakt. €215 per m2 en €49 tot €284 per m2 bijbetalen bij verkoop of dure verhuur.

27 mei 2016: Gemeente publiceert voorbeeld berekeningen erfpacht. Lees dit en huiver!

27 mei 2016: Amsterdam kiest voor eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw vanaf 1 juli. Zie hier het bericht en hier het wel zeer eenzijdige contract.

25 mei 2016: Het Parool - Amsterdams erfpachtplan te ingewikkeld en te duur.

9 mei 2016: Het Parool - Erfpachtregels mogen veranderd

31 maart 2016: SEBA verstuurt deze inspraakbrief waaruit blijkt dat maar liefst 34 punten van de AB2016 niet consumentvriendelijkheid zijn.

5 februari 2016: Het Parool - In de rubriek Het Laatste Woord roept SEBA met dit artikel de politiek op nu eindelijk met de erfpachters zelf te gaan praten.

4 februari 2016: SEBA stuurt deze Borgersbrief als reactie op het advies van de Advocaat Generaal aan de Hoge Raad. Zie ook Onze rechtszaken voor de tekst van ons persbericht.

2 februari 2016: Videoverslag Vergadering Technische sessie cie RO - Rapport van de marktwaardecommissie; de commissie legt uit.

1 februari 2016: Videoverslag van de discussie van de Marktwaardecommissie in PakHuis de Zwijger met het publiek.

22 januari 2016: Trouw - Andere erfpacht maakt niemand blij

22 januari 2016: Het Parool - Overstapkosten nieuw erfpachtsysteem blijven vaag

22 januari 2016: De gemeente komt met een persbericht Persbericht: eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw in Amsterdam waarin wordt gerekend met 1% afwaardeling van de grondprijs voor het waardeverlies door de beperkingen van de erfpacht.

12 januari 2016: Interview met Koen de Lange op AmsterdamFM.

8 januari 2016: De reactie van de NRC op het rapport van de marktwaarde-commissie.

6 januari 2016: De reacties van De Telegraaf, de Volkskrant en Het Parool op het onderzoek van de marktwaarde-commissie.

6 januari 2016: Persbericht van SEBA n.a.v. het uitbrengen van het rapport van de Marktwaardecommissie. Het rapport van de marktwaardecommissie kunt u hier downloaden met hier de samenvatting.

18 december 2015: Het Parool - Grondprijzen in Amsterdam gaan door het dak. Gemeente grootste speculant (SEBA).

2 november 2015: Hier de brief die SEBA aan het college en de raad hebben gestuurd over het erfpacht referendum.

28 oktober 2015: Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Zie hier de videoregistratie.

27 oktober 2015: De Balie - Stadsgesprek: Erfpacht in Amsterdam. Zie hier de videoregistratie met o.a. de wethouder Eric van der Burg en onze voorzitter Koen de Lange. En hier Het Parool.

26 oktober 2015: Het Parool - Expert kraakt ook nieuwe opzet ´De rijken betalen niet mee´

12 oktober 2015: Het Parool - Vereenvoudiging erfpacht loopt vast

9 oktober 2015: Het Parool - Stad zuinig met erfpacht
Het college maakt een overstap wel heel onaantrekkelijk.

25 september 2015: Erfpacht op de schop, een discussie tussen politicie, specialisten en onze voorzitter in Pakhuis de Zwijger. Hier is de opname.

25 september 2015: Meer gemeenteschuld Amsterdam door tegenvallende opbrengst erfpacht

24 september 2015: De Verening Eigen Huis vraagt de wethouder in een briefde erfpachter bij de vernieuwing te betrekken en heeft gefundeerde kritiekop het voorstel van de grondwaarde commissie.

24 september 2015: SEBA: huizenkopers moeten erfpacht niet voor vijftig jaar afkopen, interview met Koen de Lange

24 september 2015: Het Parool - Gemeente wil dat meer Amsterdammers erfpacht gaan afkopen

22 augustus 2015: Het Parool - Waarde van huizen op erfpacht onzeker

22 augustus 2015: Het Parool - Gemeente haalt waardestijging ten onrechte naar zich toe

14 augustus 2015: De Telegraaf - Dreigende taal PvdA

12 augustus 2015: Het Parool - VVD zit met een erfpachtdissident.

6 augustus 2015: De bewoners van Buitenveldert verzetten zich tegen het plan van de gemeente om de grond nog een keer te betalen. Op 12 augustus is de bijeenkomst. Zie het stadsblad hierover en dit artikel.

27 juli 2015: SEBA vertegenwoordigt nu 700 erfpachtrechten.

17 juli 2015: de Gondwaardecommissie geeft antwoorden op 'technische' vragen.

28 juni 2015: SEBA benoemt de fouten van de Grondwaardecommissie in een e-mail aan de wethouder.

27 juni 2015: SEBA formuleert een aantal vragen n.a.v. het advies van de Grondwaardecommissie.

18 juni 2015: De Grondwaardecommisie presenteert haar advies aan de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.

20 februari 2015: Amsterdam benoemt Grondwaardecommissie

6 februari 2015: SEBA verstuurt deze brief aan de grondwaardecommissie waar SEBA niet in is vertegenwoordigd. Wij wachten in spanning het definitieve startdocument en de samenstelling van de grondwaardecommissie af.

14 januari 2015: SEBA start actie om onterecht betaalde erfpacht canon terug te vorderen. U kunt dit formulier afdrukken en invullen of hier downloaden om de teveel betaalde indexatie terug te vragen.

8 december 2014: SEBA stuurt deze brief naar College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam over de plannen voor de eeuwigdurende erfpacht. Zie hier het persbericht.

5 december 2014: Wat vindt de gemeente zelf van de uitspraak in hoger beroep. Lees hier het antwoord op vragen van mw. Shahsavari-Jansen (CDA).

20 november 2014: Gemeetesite, Vernieuwing erfpachtstelsel

11 oktober 2014: Het Parool - Van der Burg Huis op erfpacht daalt in waarde

2 oktober 2014: Het Parool - Tarief erfpacht toch omhoog.

2 oktober 2014: De Telegraaf - Raad wil geen onbetrouwbare overheid zijn

1 oktober 2014: Het Parool - Gemeente rekent zich arm bij bepalen canon

19 september 2014: Het college van Amsterdam wil de erfpachtprijs op de valreep met maar liefst 55 procent verhogen en een drempel percentage van 3,00 procent invoeren. SEBA roept alle erfpachters op hier tegen in het geweer te komen. Zie deze oproep.

15 juli 2014: Het Parool: Onzekerheden rondom erfpacht leiden tot domper voor huizenmarkt

12 juni 2014: D66, SP en VDD zijn er uit; Huiseigenaren kunnen erfpacht voortaan voor altijd afkopen. Zie het akkoordop de Parool site.

15 april 2014: Talk of the town #60: De toekomst van Amsterdamse erfpacht. Vertel de beleidsmakers en politici wat er moet veranderen.

8 mei 2014: De gemeente stelt de canonpercentages en afkooppercentageopnieuw vast en vindt dat ze geen rekening hoeft te houden met de lage marktrente. Dat alles op basis van een B&W besluit uit 2006.

4 april 2014: Vereniging Eigen Huis roept de aanstaande collegepartijen op om in de komende periode vaart te maken met een nieuw erfpachtsysteem. Zie deze brief.

1 april 2014: Laatste woord Parool 1 april 2014 - Er moet een geheel nieuw en beter erfpachtplan komen

30 maart 2014: Brief intrekken raadsbesluit erfpachtreferendum

29 maart 2014: Het Parool - Huis op eigen grond niet zaligmakend, "Maar dan wel een publieksvriendelijke vorm, die duidelijk is over de toekomstige canon. Nu kan het nog een tikkende tijdbom zijn."

28 maart 2014: Het Parool: Experts kraken erfpacht stad

27 maart 2014: B&W trekt nieuw erfpachtstelsel in en Erfpachtplan Amsterdam van de baan

19 maart 2014: Gemeenteraadsverkiezingen: de PvdA is niet langer de grootste partij

12 maart 2014: De Telegraaf - Erfpacht wankelt met D66 in stadsbestuur

12 maart 2014: Het Parool - Twee mille erfpacht, dat is toch asociaal

25 februari 2014: Het Parool - Erfpacht, daar komen we voorlopig niet van af...

30 januari 2014: Het Parool - Erfpachtcontract deugt niet - Wat zal het oordeel van de Nederlandse banken zijn over het voorstel waar de gemeente mee komt? Zie ook de site van de Nederlandse Vereniging van Banken met de titel OVERHEID KAN ERFPACHTERS BETER BESCHERMEN

29 januari 2014: De gemeente komt met beleid voor het controleren van de deskundigenrapporten.

20 december 2013: Het referendum verzoek is definitief, zie dit raadsbesluit

20 december 2013: Het Parool - Geen kooprecht bij erfpacht

10 december 2013: Erfpachtvernieuwing in Amsterdam

2 december 2013: Parool - Grondmonopolie gemeente is aftands of Tijd om het grondmonopolie af te breken

29 november 2013: Parool - Geheim agentje spelen om erfpacht

29 november 2013: Parool - Aangifte na afluisterrel

28 november 2013: Koen de Lange doet namens zichzelf en SEBA aangifte van belediing door de vertegenwoordigers van de PvdA en GL.

27 november 2013: AT5 - Afluisteren burgers gewoon foute actie

24 november 2013: AT5 - Referendum over erfpacht dreigt te mislukken

21 november: De Telegraaf - Nieuwe erfpacht wel veel duurder

18 november 2013: Volkskrant - Tegenstand tegen plan erfpacht zwelt aan

15 november 2013: NRC - Referendum erfpacht onmogelijk gemaakt

14 november 2013: Van Poelgeest zet erfpachters op het verkeerde been

13 november 2013: De Telegraaf - Rookgordijn om erfpacht

12 november 2013: Erfpacht voor veel eigenaren omlaag. Zie dit artikel van het Parool of de op de website.

11 november 2013: Tussenstand vernieuwing erfpacht Amsterdam. Hier de brief van Van Poelgeest aan de gemeenteraad met het onderzoek en een vergelijking met de huidige situatie.

5 november 2013: CDA vraagt om voor het refendum te stemmen in Stop de verplichte erfpacht in Amsterdam!

16 oktober 2013: Het Erfpachtdebat was een succes. Zie hier een verslag op AT5 (halverwege na het dance event).

5 oktober 2013: SEBA maakt bekend dat het haar kort geding voor het laten meetellen van de eerste 2900 stemmen voortzet. Het geding dient 25 oktober voor de rechter.

4 oktober 2013: De gemeente maakt bekend dat genoeg geldige stemmen zijn geteld voor het inleidend referendumverzoek (stap 2 van 3).

3 oktober 2013: Het Parool, Nieuwe redding erfpachtreferendum

2 oktober: de gemeente stuurt 1000 brieven naar stemmen die niet meetellen omdat de gegevens niet compleet zijn. Zie deze video.

12 september 2013: SEBA kondigt kort geding aan tegen uitsluiting door gemeente van 2.929 ondersteuningen voor referendum erfpacht. Zie bijgaande brief die is uitgegaan naar Van der Laan.

11 september 2013: De burgemeester legt uit waarom hij vindt dat de eerste 2900 stemmen niet meetellen. Zie deze video.

10 september 2013: College dreigt referendum te torpederen. Zie het artikel 'Formeel correct, maar kinderachtig' in Het Parool.

9 september 2013: College wil 2900 stemmen ongeldig verklaren. Zie dit artikel in Het Parool.

7 september 2013: Ook Eric van der Burg, VVD leider gemeenteraad, steunt het referendum. Zie dit artikel van Het Parool.

5 september 2013: VVD Amsterdam-Zuid steunt referendum erfpacht

2 juli 2013: SEBA referendum op voorpagina van Het Parool. Zie ook het vervolgartikel.

23 juni 2013: SEBA nu ook op Facebook. 'Like' ons en deel onze pagina met vrienden en bekenden.

21 juni 2013: CDA eerste politieke partij die ons erfpacht referendum Amsterdam steunt. Zie hier.

9 juni 2013: SEBA geeft haar zienswijze op het voorstel van de gemeente op de nieuwe erfpachtvoorwaarden Amsterdam dd 22 mei 2013 met begeleidende brief.

5 juni 2013: De rechtbank doet uitspraak op onze bodemprocedure in eerste aanleg.

28 mei 2013: Rekenkamer Amsterdam onderzoekt rechtmatigheid erfpacht niet. Zie de alinea 'Beslissing rechtmatigheidonderzoek' op pagina 3 van dit rapport. Zie ook deze reactie van het CDA op de constatering in het rapport dat de erfpachtherzieningen tot 2010 in ieder geval niet aan de regels voldeden.

24 mei 2013: Amsterdamse erfpacht oneerlijk - SEBA op YouTube

22 mei 2013: Het Parool - erfpacht blijft onaantrekkelijk

22 mei 2013: College doet voorstel tot verbeteringen erfpachtstelsel

24 april 2013: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de tiende keer aangehouden, nu tot 5 juni.

29 mei 2013: U bent uitgenodigd om donderdag 30 mei vanaf 19.00 uur een consultatie bij te wonen over de vernieuwde erfpacht aan de Weesperstraat 113. Wethouder Van Poelgeest en het hoofd bureau erfpacht, Van Ginneken, zijn daar present.

31 maart 2013: Brief aan 7.790 erfpachters over verlengde afkoop erfpacht. Zie hier%20voor%20verdere%20informatie.

13 maart 2013: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de negende keer aangehouden, nu tot 24 april.

30 januari 2013: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de achtste keer aangehouden, nu tot 13 maart.

19 december 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de zevende keer aangehouden, nu tot 30 januari 2013.

21 november 2012: Speech van onze voorzitter voor het politiek café dd. 20 november.

7 november 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de zesde keer aangehouden, nu tot 19 december.

27 september 2012: Wel aanmaningen maar geen incassomaatregelen SEBA-aangeslotenen bij betaling oude canon.

16 november 2012: Uitnodiging: dinsdagavond 20 november 19:00 Avond over erfpacht

26 september 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de vijfde keer aangehouden, nu tot 2 november.

17 augustus 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de vierde keer aangehouden, nu tot 26 september.

9 augustus 2012: Meer duidelijkheid over particuliere erfpacht

5 juli 2012: De rechtbank heeft onze bodemprocedure voor de derde keer aangehouden, nu tot 15 augustus.

28 juni 2012, Het FD: NMa onderzoekt erfpacht Amsterdam

27 juni 2012, Het Parool: Amsterdam vraagt vaak te veel erfpacht. Zie hier het rapport van de rekenkamer.

29 mei 2012: De rechtbank heeft wederom onze bodemprocedure aangehouden, nu tot 4 juli.

14 mei 2012: Het stadsdeel Zuid verzoekt B&W om betere en transparante voorwaarden waaronder het recht op de gunstige verlengde afkoop voor lopende erfpachtcontracten. Zie hier.

12 april 2012: Zoals we al verwachtten is het vonnis inzake SEBA/Amsterdam aangehouden. De zaak staat nu voor vonnis op de rol van 23 mei 2012.

29 maart 2012: De deelraad Zuid neemt motie aan met het verzoek aan de rekenkamer van Amsterdam ook onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de canonherzieningen. Zie dit persbericht.

29 maart 2012: De gemeente wijst ons erop dat een volmacht niet overgaat van de vorige naar de huidige erfpachter. Als nieuwe huiseigenaar moet u zich dus bij SEBA aanmelden als u uw rechten niet wilt verliezen.

13 maart 2012: VVD en CDA Amsterdam hebben een meldpunt aangekondigd waar ze alle ellende die huiseigenaren rond erfpacht ervaren willen verzamelen. Eind dit jaar wil men een zwartboek met alle problematiek aanbieden aan wethouder Van Poelgeest. SEBA ondersteunt deze aktie. Stuur hier een mail aan de politiek met uw ervaringen. Een aangrijpend voorbeeld dat wij al hadden ontvangen vindt u hier.

8 maart 2012: De gemeente bevestigt dat AB1994 erfpachters die 'verlengd' willen afkopen niet nu al moeten beslissen wanneer zij dat gaan doen.

23 februari 2012: de advocaten van SEBA hebben in een pleidooi voor de rechtbank van Amsterdam duidelijk gemaakt dat de gemeente zo niet mag herzien. De rechtbank denkt op zijn vroegst op 11 april 2012 uitspraak te doen. Wij verwachten dat er hoger beroep volgt omdat de belangen voor beide partijen groot zijn.

© 2012-2021 | Created by Erik Verheul